12.04.2024

Verdens første på Ramberg

Hurtig-ladeanlegg åpnet

– Det er en positiv begivenhet å være med på at verdens første hurtig-ladeanlegg for fiskeri åpner i Lofoten. Dette sier seniorrådgiver Øyvind Arntzen i Nord Fiskarlag.

Nord Fiskarlag var fredag med under åpningen av verdens første hurtigladeanlegg for fiskefartøy. Anlegget er installert i Ramberg havn i Flakstad kommune.

Sikkert og brukervennlig

Pilotanlegget er bygget med støtte fra Grønn Plattform via forskning- og utviklingsprosjektet Zerokyst.

Målet er å utvikle og teste løsninger som kutter utslipp i sjømatnæringa.

Prosjektleder i Plug Lofoten, Hanne Grøn, er svært fornøyd med å ha satt i drift det første anlegget.

– Gjennom Zerokyst har vi jobbet på tvers med båtbyggere, tekniske maritime miljøer og ikke minst snakket med fiskerne selv for å komme frem til det vi håper blir en sikker og god løsning for den elektriske omstillingen for fiskeflåten.

Ordfører Einar Benjaminsen og Arnt Winther i Lofotkraft like før snoren klippes.

Fremoverlent fiskerikommune

Flakstad kommune har gjennom mange år jobbet aktivt med miljø og klima som del av nærings- og samfunnsutvikling i sitt område.

Gjennom prosjekter som «klimavennlig kystfiske» har de gått foran og bygd kunnskap som er viktig grunnlag for ZeroKyst.

For ordfører Einar Benjaminsen handler det om mer enn fiskeri og strøm.

– Flakstad kommune vil være med å omstille seg til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. For oss er naturen en viktig faktor for bolyst, sier han.

Behov for sammenhengende ladenettverk

– Pilotanlegget i Ramberg er første skrittet på veien mot det vi håper skal bli mer tilgjengelig og sikker strøm i havnene langs kysten i Nord-Norge, sier Maria Bos, direktør i Plug AS.

Sammen med Lofotkraft Muligheter AS står de bak selskapet Plug Lofoten, som har flere anlegg i Lofoten under planlegging.

Ifølge konsernsjef i Lofotkraft AS, Arnt M. Winther er et sammenhengende ladenettverk langs kysten en forutsetning for at fiskere skal velge å gå elektrisk.

– Og i utbyggingen som kreves har vi ambisjoner om å bidra. Det er derfor en milepæl å ha det første anlegget i Lofoten i drift, sier Winther.

Det var god deltagelse under åpningsmarkeringen, selv om været ikke var det beste på Ramberg denne ettermiddagen. Fisker Hege Eltoft (t.v.) og Råfisklagets Brita Rasmussen var to av dem som representerte næringen under markeringen.

Viktig milepæl

Infrastruktur og støtteordninger er de to viktigste forutsetningene for elektrifisering av fiskeflåten

Øyvind Arntzen fra Nord Fiskarlag kaller dagen en milepæl.

– Noen må vise handlekraft og samarbeide for å finne løsningene som tar oss inn i det grønne skiftet. Det er akkurat det som er gjort her på Ramberg.

Han poengterte at det nå er mulig å kjøpe el-sjark fra norske leverandører, men innkjøpsprisen er det dobbelte av prisen for en sjark med dieseldrift.

– Elektrifisering av den minste fiskeflåten er derfor avhengig av videre utbygging av infrastruktur på land og etablering av enkle, praktiske og rettighetsbaserte støtteordninger, understreker Øyvind Arntzen.

Tommel opp

Mange deler av fiskerinæringen er nå involvert i utvikling av løsninger som kan bidra i et grønt skifte.

Løsninger for strøm og hurtiglading i havn er et viktig tiltak, sier fisker Hege Louise Eltoft, som er begeistret for etableringen på Ramberg.

– Dette er nok en positiv utvikling i vår fiskerikommune. Vi har en ung fiskekjøper som investerer mye og kjøper fisk fra fjern og nær. Vi får nye moderne ladeløsninger for fremtidens fiskeflåte, og vi håper å få etablert moderne og tidsriktige fiskerihavner.

FAKTAINFO

Anlegget kan levere:

• Hurtiglading med CCS med kapasitet på 100 kW per uttak, som kan oppskaleres til 250 kW per uttak.

• Normallading med Type 2, 22 kW.

• Industrikontakter fra 16A-125A på både 230V og 400V, 50 Hz, til landstrøm

Anlegget er bygget i samsvar med NEK 400 og i henhold til NEKs veileder VL 80-4 Landstrøm for fiskerinæringen.