Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.04.2022

-Vellykket webinar

Møte om marin forsøpling

-Dette var en god og nyttig erfaring. Det er Fiskarlagets egen oppsummering etter at vi holdt vårt første digitale Fiskarmøte, med hele 80 deltagere den siste uka i april. Møtetema var marin forsøpling og arbeidet frem mot en egen handlingsplan.

Hele 80 deltagere var med da vi holdt digiatalt innspillsmøte om marin forsøpling tirsdag 26. april.

Formålet med fiskarmøtet var å få innspill til Fiskarlagets handlingsplan mot marin forsøpling som skal behandles av landsstyret i månedsskiftet mai-juni 2022.

Se video fra møtet

Vi har fått mange spørsmål og henvendelser om temaet både før og etter møtet, og også derfor publiserer vi en lett redigert versjon av hele møtet.

Det er i praksis bare pauser underveis som er tatt bort.I den vedlagte lenken til møteopptaket kan du om ønskelig «bla» deg frem til enkeltprogramposter om du ønsker det.

Om møtet

Del 1 av webinaret var ved våre egne medlemmer; Kåre Heggebø, Jan Roger Lerbukt, Alf Erik Ulland og Erik Gåsvær. 

Del 2 av webinaret hadde innledere fra Mausund feltstasjon, MARFO og Fiskeridirektoratet.

Fiskerne understreket at alle møter så å si de samme problemstillingene og at mye har endret seg de siste i næringen de siste årene.

Det observeres lite «ny» søppel i redskapene, men man fisker fremdeles opp mye gammelt avfall.

Konkrete innspill til tiltak som kom frem i møtet tas nå videre i prosessen. Blant annet pekes det på at det må jobbes med bevisstgjøring av den enkelte om bord i fartøyene, samt at det må finnes enkle og praktiske løsninger for å ta vare på avfall og sortere dette på en praktisk måte i den daglige driften – og dette krever også gode avfallshåndteringssystemer på land.

Oppfølging

Innspillene fra møtet legges nå til grunn i det videre arbeidet i organisasjonen. Handlingsplanen skal behandles i Landsstyret om en måneds tid.

Før det, vil vi også gå runder med medlemslag og øvrige organisasjonsledd for å samordne og skape god involvering, opplyser de to med hovedansvar for det praktiske arbeidet knyttet til handlingsplanen Marit Hiim Haugseth og Maria Pettersvik Arvnes, som er fagleder for marin forsøpling i Norges Fiskarlag.