Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2015

Vellykket strandrydding

Pressemelding

-Det ble en svært vellykket og godt gjennomført strandrydding på Sørfugløy i Nordland. Dette sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen etter at han sammen med den lokale velforeningen lørdag ryddet på øya.

Kjell Ingebrigtsen har hatt marint søppel på sin og Fiskarlagets agenda siden han tok over som leder i 2013. Da han i mars hadde kontaktmøte med fiskeriministeren og hennes stab inviterte han ministeren til å delta under årets strandryddeaksjon. Lørdag var det lagt opp til at de begge skulle rydde sammen med Sørfugløy velforening, men værgudene hindret ministeren i å få blitt med.

-Vi gjennomførte strandryddingen med stil selv om det var en sterk i regningen at tåke hindret at fiskeriminister Elisabeth Aspaker ikke kom seg fra Narvik til Bodø lørdag morgen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Mange deltok
På den idylliske øya i Gildeskål sør for Bodø var det om lag 35 frivillige tilknyttet den lokale velforeningen som stilte opp til miljødugnad lørdag.  
Strandryddegjengen fyllte en container med søppel. Containeren var sendt til den fraflyttede øya med lastebåt av det lokale renovasjonsselskapet IRIS.

-Velforeningsleder Karl Edvard Skavhaug takket dugnadsgjengen for vel utført jobb og serverte kaffe, vafler og varme fiskekaker på Samfunnshuset da arbeidsøkta var avsluttet, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Viktig samarbeid
Fiskarlagslederen mener det er viktig at fiskerinæringen og myndighetene kan gå sammen om å markere seg under arrangement som den nasjonale strandryddedagen.

-Selv om ministeren ble værforhindret markerer vi at både næring og regjering er opptatt av miljøet i havet og at vi i felleskap er villig til å ta ansvar, rydde opp å få til forbedrede ordninger slik at vi får bukt med problemer knyttet til forsøpling. Marint søppel er noe som vi må ta ansvar for alle sammen, understreker leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Hva er så marint søppel? Det er plastposer, tapte fiskeredskaper og annet søppel som kan bidra med fremmedstoffer til naturen som er til skade for miljøet i havet. I tillegg bidrar det til alt annet enn å forskjønne naturen.

-Norges Fiskarlag jobber aktiv for å få bukt med problemet. Vi som næring er avhengig av miljøet i verdenshavene og det skal vi ta vare på, poengterer Ingebrigtsen.

Han er likevel tydelig på at dagens dugnad nok en gang viser at det er langt flere spr etter folk flest enn etter fiskerinæringen i sekkene med avfall som ble samlet inn.

-Dette viser at både vi som lever direkte av havet og folk flest har et felles ansvar som vi både har og må ta for naturen, understreker lederen i Norges Fiskarlag.

Nofir en suksess!
-Jeg er også glad for at vi i 2007 fikk på plass Norsk Fiskeriretur. Det å få på plass et landsdekkende retursystem for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap var veldig viktig. Nofir har vært en suksesshistorie og de fikk også heder for sitt arbeid av Fiskeridirektoratet i fjor høst da de fikk Miljøprisen for sitt arbeid.

Et annet tiltak som skal sikre at det er lite fiskerirelatert søppel i havet, er det årlige oppryddingstoktet som Fiskeridirektoratet har ansvar for. Dette ble startet etter initiativ fra fiskerne som hadde problemer med garn som var mistet i områder det ble drevet fiske.

Utfordret kommuner
Kjell Ingebrigtsen er også opptatt av at det blir gjort godt forebyggende arbeid som kan forhindre at søppel havner i havet.

 -Hverdagen vi møter når vi er i havn er viktig for at vi som driver fiske kan bli kvitt vårt eget dagligdagse avfall. Når vi betaler havneavgift har vi krav på tilfredsstillende renovasjon. Det er det alt for mange havner som ikke har. Norges Fiskarlag håper at departementet kan hjelpe oss for å få poengtert dette ansvaret til den enkelte kommune, understreker lederen.

-Jeg tillater meg også å minne om den stadig økende fritidsflåten langs kysten. Denne flåten møter mange av de samme utfordringene med å bli kvitt vanlig avfall i havene som oss fiskere, fordi kommunene ikke har utbygd gode nok renovasjonsordninger, påpeker Ingebrigtsen.

Framsnakker rydding
-Strandryddedagen er blitt et flott miljøarrangement. Dagen bidrar til å synliggjøre det ansvar vi alle har for miljøet i og rundt verdenshavene. Det er på sin plass å takke alle for innsatsen på Sørfugløy og samtidig flott å tenke på at det til dagens nasjonale strandryddeaksjon var mer enn 20 000 andre som hadde registrert at de ville rydde langs hele kysten.    

For mer informasjon kontakt Kjell Ingebrigtsen på mobil 922 84 719

  • Strandryddedagen.

Strandryddedagen er et internasjonalt miljøarrangement der Hold Norge rent er nasjonal koordinator. I 2014 ble det fylt 14 000 sekker med søppel og mer enn 12 000 personer deltok da 522 strender i alle fylker ble ryddet.