Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.03.2022

Velferden åpner

Skreisesongen

Velferdsstasjonene vil nå fortløpende åpne ettersom skreifisket tar seg opp. Flere stasjoner er alt åpnet, blant annet våre fire stasjoner i Lofoten.

Fiskarlaget administrerer drøyt 20 velferdsstasjoner langs kysten. Stasjonene er åpne for alle fiskere.

Velferden holder vanligvis åpent i de lokale sesongene. De fire stasjonene i Lofoten har følgende åpningstider i skreisesongen:

–              Sund 18:00 – 22:00

–              Stamsund 16:00 – 22:00

–              Henningsvær 16:00 – 22:00

–              Fredvang døgnåpent

De fleste av våre velferdsstasjoner ligger i Nord-Norge, der det er knappe 20 stasjoner fra Lofoten til Vardø.

Norges Fiskarlag gir driftsstøtte til velferdsstasjonene med midler overført over statsbudsjettet og støtte fra fiskesalgslagene. Dette er en del av det vi i Norges Fiskarlag har definert som vårt samfunnsoppdrag. Norges Fiskarlags aktive egenbidrag er å tilrettelegge og administrere driften og vi har et nært samarbeid med lokale bedrifter, mottak, lag, foreninger og enkeltpersoner som vi er avhengig av og takknemlig for samarbeid med for å kunne gi et godt tilbud til alle fiskere som ønsker å benytte tilbudet.

Tilbudet ved stasjonene varierer noe:

  • Tilbud på alle stasjoner: Klesvask og dusj
  • Tilbud på mange stasjoner: Trådløst nett, tv, aviser og servering

I oversikten vil du også finne adresse og info om åpningstider og tilbud for den enkelte stasjonen. Noen få stasjoner mangler detalj-info.