Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2022

Vedtok ny modell

Har satt kursen

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord har vedtatt å gå for en sammenslåing med Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge til et nytt Nord Fiskarlag. Vedtaket var enstemmig.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord har gjort et vedtak på i alt 15 punkt som ligger til grunn for lagets inngang til en ny organisering.

Vedtaket er gjort under forutsetning av at også Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge forplikter seg til tilsvarende avtale under sine årsmøter senere i høst.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord markerer et startpunkt for en årsmøterekke denne høsten med hele sju ytterligere møter. Les mer om dette i omtalen av leder Roger Hansens åpningstale.

Roger Hansen under sin innledning til organisasjonssaken.

Samarbeid i nord

Vedtaket i Fiskarlaget Nord er knyttet til avklaringer om et fremtidig samarbeid mellom de tre regionlagene fra Trøndelag og nordover. 

I vedtaket er det pekt på avklaringer om representasjon og styresammensetning – og vegen videre for organisering av driften.

Et eget punkt tar også for seg formalitetene som legges til grunn for etableringen av det nye laget ved at det legges til grunn å opprette et interimsstyre som vil bestå av ledere og nestledere av dagens lag. 

Interimsstyret skal fungere fra vedtak om sammenslåing på de ordinære årsmøtene og fram til stiftelsesmøtet for nytt lag, heter det i vedtaket du i sin helhet kan lese nedenfor.

Moment til Landsmøtet 2023

I tillegg til avtalen som tiltres har også årsmøtet i Fiskarlaget Nord gjentatt anmodningen fra forrige årsmøte om at Norges Fiskarlag fram mot neste Landsmøte i 2023 følger opp flere momenter for å sikre et velfungerende og balansert Fiskarlag.

Generalsekretær Sverre Johansen deltok også som innleder i organisasjonssaken, et oppdrag han og leder Kåre Heggebø også skal løse i forbindelse med de kommende årsmøtene i organisasjonen.

Videre prosess 

Prosessen som torsdag starter med årsmøtet i Fiskarlaget Nord skal nå behandles i sju nye medlemsledd den neste drøye måneden.

Oppdraget om en forenklet organisasjonsmodell ble gitt fra Landsmøtet i 2021.

Organisasjonens øverste ledd la opp et arbeid og oppdrag med i alt fem sentrale momenter:

• Ny organisasjonsstruktur 

• Nye vedtekter 

• Organisasjonstilhørighet 

• Finansieringsmodell 

• Lokallagenes rolle 

Landsstyret oppnevnte en arbeidsgruppe for å vurdere disse spørsmålene nærmere. Arbeidsgruppen har levert et arbeidsdokument til Landsstyret for videre oppfølging fram mot Landsmøtet 2023.

Når det gjelder spørsmålet om lokallagenes rolle, som var tema i debatten under årsmøtet i Fiskarlaget Nord, så vil dette arbeidet starte opp tidlig i 2023.

Les vedtaket fra Fiskarlaget Nords årsmøte her: