Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.03.2022

Varsler øvelser

Cold Response 2022

Forsvaret varsler om øvelsesaktivitet i havområdene fra Trøndelag og nordover. Varselet gjelder øvelsesaktivitet i hele det aktuelle området de to siste ukene i mars, samt en skyteøvelse i Trøndelag.

I forbindelse med aktivitet knyttet til den faste vinterøvelsen «Cold Response» er det sendt ut både generelt varsel om militær aktivitet langs kysten fra Trøndelag til Nordkapp, og farevarsel knyttet til en skyteøvelse i Trøndelag.

I Burøyfeltet i Trøndelag var det planlagt to skyteøvelser, som nå er tatt ned til bare en. Vi ble 1. mars informert om at en planlagt skyteøvelse 12.- 13 mars er avlyst. I avslutningsfasen av Cold Response vil den planlagte skyteøvelsen 30.-31. mars holdes som planlagt. 

Mye havaktivitet

Cold Response skal foregå i sjøområdene fra Trondheimsleia til Nordkapp, med hovedperiode mellom 14. mars og 1. april.

I denne perioden vil det særlig være stor militær aktivitet ved Andøya og Senja, og særlig i kyst- og havområdene mellom Ramsund og Sørreisa i øst og i områdene utenfor Andøya til havområdet nordvest for Husøy på Senja.

Skyting, Froan

Det er sendt ut farevarsel knyttet til planlagt skyteaktivitet i Burøyfeltet i Trøndelag 30.-31. mars:

  • 30.Mars – 0800-1800
  • 31.Mars – 0800-1800

Skytefeltets utstrekning og målområdet er definert av koordinatene:

T-1 Frohavet Skytefelt:

N6401.00’ E00853.00’ – N6402.00’ E00903.00’ – N6358.00’ E00905.00’

N6352.00’ E00923.00’ – N6347.00’ E00902.00’ – N6356.00’ E00858.00’

T1 Frohavet fareområdet/målområde Rød boks:

N6359.30’ E00900.00’ – N6358.30’ E00902.20’

N6357.05’ E00858.90’ – N6358.45’ E00858.00’

Forsvaret ber alle skip om å navigere med forsiktighet og holde god avstand til marinefartøy som opererer i området. De varsler også om at skip kan bli kalt opp av marinefartøy.

Ved spørsmål i forbindelse med skytingen, samt knyttet til den øvrige militære aktiviteten kan Vaktsjef Sjøforsvaret kontaktes på telefon: 55 50 41 05 eller epost: sjo.vs@mil.no