Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2013

Varsler fjordlinjeløsning

Ministeren på Landsmøtet

– Næringspolitikken står høyt på dagsordenen for denne regjeringen. Konkurransekraft, forenkling og kunnskap er viktige satsingsområder. Vi vil prioritere ressurser til innovasjon, forskning og utvikling. Lønnsomhet i alle deler av verdikjeden er særdeles viktig, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker under sin tale på Fiskarlagets landsmøte.

– Framtidsrettede og gode rammebetingelser vil kunne kreve endringer også i strukturpolitikken for fiskeflåten. Jeg vil raskt se nærmere på spøsmålet om innføing av strukturkvoteordning i gruppen under 11 meter og de endringene som ble gjort i reglene for kystfiskeflåten tidligere i år, der det ble innføt en utvidet avkortning ved strukturering, sa Aspaker.

– Fjordlinjene er også en sak fiskerne har vært opptatt av. Spesielt den utvidede bruken av linjene som ble iverksatt i januar i år, da det som et ledd i oppfølginga av Kysfiskeutvalgets arbeid, ble innføt et generelt forbud mot å fiske med fartøy over 15 meter innenfor eksisterende fjordlinjer. Sø for områdene med sjøsamiske innslag vurderer jeg å oppheve de begrensningene som kom i januar. Videre vil jeg gå i dialog med Sametinget om løsninger for områdene lenger nord. Her må vi finne løsninger som alle er tjent med, sa fiskeriministeren.

Les fiskeriminsiterens tale.