Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2022

Varsel fra Equinor

Arbeid på Johan Castberg

Equinor informerer om at det fra mai til oktober vil bli marine aktiviteter på Johan Castberg-feltet. Dette vil både gjelde rørledninger og området ved selve produksjonsstedet.

Det blir stor aktivitet knyttet til Johan Castbergfeltet i Barentshavet det neste halvåret. Fra mai til oktober skal det installeres strøm- og kontrollkabler, fleksible rørledninger, kabler for reservoarovervåkning og store rørsløyfer.

Equinor opplyser at også tidligere installerte rørledninger, rørsløyfer og undervannsutstyr skal kobles sammen. 

Etter sommeren skal det installeres noe stein som beskyttelse av utstyr og rørledninger. Equinor opplyser at det vil bli en vaktbåt knyttet til arbeidet for å overvåke området og for å unngå at noen hekter seg fast i infrastruktur på havbunnen.Planlagte aktiviteter er oppsummert i tabellen nedenfor. Totalt er det planlagt ca. 700 fartøysdøgn med marine aktiviteter i 2022.

Installasjonsaktivitetene er værbetinget og selskapet tar forbehold med hensyn til skissert tidsperiode.

Selskapet viser til at det er forbud mot oppankring og fiske med bunnredskaper i en radius på 500 meter fra ytterkantene av havbunnsrammene på Johan Castberg. 

Bunnstrukturene og kablene mellom havbunnsrammene er ubeskyttet og ikke overtrålbare.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Equinor Marin/havovervåkning på e-post eller telefon: