Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2018

Vant med grillklar tørrfisk

Bootcamp i Svolvær

Et helt nytt produkt med grillklar tørrfiskfilet i marinade, tilgjengelig i kjøledisken hos dagligvarekjeder. Dette produktet, tilrettelagt for nordmenn i alderen 30- 45 år bosatt i Sør-Norge, ble vinneroppskriften for studentgruppen som vant den marine bootcampen i Svolvær.

Fra 29. april har 20 studenter på masternivå vært i Lofoten og arbeidet med å løse utfordringer for økt tørrfiskkonsum i Sett sjøbeins første marine studentbootcamp for året. Studentene har vært satt sammen i tverrfaglige grupper og fredag fikk de fem studentgruppene presentere sine løsningsforslag for de mer enn 150 mest oppdaterte på tørrfisk i Norge under Tørrfiskkonferansen i Svolvær.

Oppgaven

Utfordringen for studentene var formulert slik:
Hvordan kan vi øke tørrfiskkonsumet i det norske eller italienske markedet gjennom utvikling av ny teknologi og/eller design?
Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!

Juryens begrunnelse

En bredt sammensatt jury omtaler studentenes løsningsforslag på følgende måte:

«Det var 5 gode løsningsforslag, og det var ikke enkelt å kåre en vinner. Etter en grundig vurdering har juryen kommet frem til at:
Vinneren har et spennende konsept som kan realiseres raskt, og det er moderat risiko forbundet med realiseringen av produktet.
Ved å sette fokus på dette fantastiske produktet vil vi oppnå økt kjennskap og kunnskap om tørrfisk.
Produktet er brukervennlig og lettvint, og vil gi betydelig vekst i konsumet for tørrfisk i Norge. Det er også mulighet for sesongutvidelse og overføringsverdi til andre markeder.

Vinneren av Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018 er: «Stockfish Norge»

Jury

  • Alf Kenneth Johansen, næringssjef i Vågan kommune
  • Nora Falch, daglig leder i Saga Fisk As
  • Viviann Olsen, kvalitetsleder i Lofoten Viking As
  • Lorena Gallart Jornet (phd), fagsjef industri/konvensjonell, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
  • Rolf H. Sørland Direktør Italia, Innovasjon Norge

 

De fire studentene i «Stockfish Norge» er:

  • Trine Tornlund Johansen (24) fra Trondheim studerer ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim. Bachelor i økonomi og administrasjon UIT. 2-årig master i Økonomi og administrasjon
  • Martin Roll Lied (24) fra Bergen studerer ved NTNU i Trondheim. Bachelor Marin Teknikk HVL. Master Marin teknikk
  • Aina Johansen (26) er fra Tromsø og studerer ved UiT. Master Økonomi og Administrasjon, major: Ledelse og innovasjon
  • Mari Aasland Bøyum (23) er fra Time og studerer ved HIM i Molde. Bachelor Markedsføring og ledelse UIA. 2-årig Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse

 

Stockfish Norge beskriver seg selv på følgende måte:

Stockfish Norge – en smak for fremtiden
Stockfish Norge er en startup bestående av et team på fire personer med bred og tverrfaglig utdannelse. Formålet er å øke konsumet av tørrfisk i det norske markedet, med en visjon om å skape en smak for fremtiden.

Forretningsideen går ut på å lansere et helt nytt produkt – grillklar tørrfiskfilet i marinade, tilgjengelig i kjøledisken hos dagligvarekjeder. Produktet er tiltenkt kundegruppen nordmenn i alderen 30- 45 år, geografisk begrenset til Sør-Norge.

For å lykkes med denne forretningsideen er vi avhengig av å inngå samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Videre vil det å påvirke holdninger og assosiasjoner rundt tørrfisk i Sør-Norge gjennom markedskampanjer, samt å skape nye opplevelser gjennom smaksprøver være en kritisk suksessfaktor. Når produktet har klart å penetrere markedet vil dette åpne for muligheten til å utvikle produktsortimentet, utover grillmatprodukter.

 

Fakta Sett sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.