Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.01.2021

Vant frem i dispensasjonssak

Akvakultur vs fiskeri

Fiskeriinteressene har vunnet frem etter en klage på kommunal saksbehandling i Nordland. -Vi er fornøyd med å ha fått medhold og dette er en prinsipielt viktig sak, sier saksbehandler Elisabeth Karlsen.

Det er statsforvalteren i Nordland (tidl. Fylkesmannen) som har varslet at et kommunalt vedtak gjøres om.

Herøy kommune ga dispensasjon ved Hjartøyholman for etablering av akvakulturanlegg i fiskeplass og gyteområde for torsk og kveite. Saken ble påklagd av Nordland Fylkes Fiskarlag og Statsforvalteren i Nordland viser i sitt vedtak til at kommunens vedtak omgjøres og at dispensasjonssøknaden avslås. 

Det var på seinsommeren i 2020 at Herøy kommune valgte, til tross for sterk fraråding fra Fiskarlaget og flere, å innvilge dispensasjonssøknad fra Kobbvåglaks AS for etablering av deres planlagte lokalitet ved Hjartøyholman. 

Nordland Fylkes Fiskarlag klagde på vegne av Herøy Fiskarlag og Midt-Helgeland Fiskarlag på vedtaket om dispensasjon i dette området. Området regnes som et viktig ressursområde for fiskerne.

Arealet er avsatt til enbruks fiske i kommunens gjeldende arealplan av hensyn til gyteområde, og er i tillegg et viktig fiskeområde.

-Kort sagt var vår klage begrunnet med tilbakemeldingen fra lokale fiskarlag og Fiskeridirektoratets kartlegginger som viste at det ville være en klar ulempe for fiskeriene om dispensasjon ble gitt og at vedtaket fra kommunen led av grove saksbehandlingsfeil, påpeker Elisabeth Karlsen. 

Hun sier det både er gledelig, og ikke minst viktig, at fiskeriinteressene vant frem i denne saken fordi det var så åpenbart at dispensasjon til ny virksomhet ville kunne ha stor negativ påvirkning på det aktuelle området.  

Vedtaket fra Statsforvalteren er endelig og kan ikke påklages videre. Leses vedtaket i sin helhet nedenfor, der også innspill fra Fiskarlaget er referert:

  • Kontaktperson i saken: Elisabeth Karlsen, 99 46 55 03