06.05.2024

Valutaeffekten fortsatt stor

Eksporttallene for april

Norge eksporterte sjømat for 13,9 milliarder kroner i april. Det er en økning på 924 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Eksportverdien har aldri vært høyere i en april måned enn i år. Veksten skyldes i stor grad den norske kronen, som er litt svekket mot både euro og amerikanske dollar sammenlignet med april i fjor. I tillegg var det i forrige måned økte eksportvolum for flere arter, som ørret, sei, hyse, snøkrabbe og makrell, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Påskeeffekt

Påsken er en annen faktor som påvirket sjømateksporten i april. Mens den i år falt i mars, var den i april i fjor. Dermed var det fire flere arbeidsdager i årets april enn i samme måned i fjor.

– Siden vi alltid sammenligner utviklingen i sjømateksporten med samme måned i foregående år, kan det gi store utslag når påsken faller i ulike måneder, slik som i år og i fjor. Da er det mer korrekt å se på sjømateksporten i mars og april samlet, sier Chramer.

Kvotereduksjoner og fall i laksevolum

I mars og april eksporterte Norge sjømat for til sammen 27,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Kvotereduksjonen på en rekke villfangede arter og et lavere laksevolum har preget inngangen på dette eksportåret, forklarer Christian Chramer.

Kampen om råstoffet tilspisses

Selv med det laveste eksportvolumet for torsk på over ti år, har eksportverdien for torsk aldri vært høyere i en april måned.

– Økte priser på saltfisk, samt fersk og fryst torsk har bidratt til prisveksten. Den drives av kvotenedgang og økt etterspørsel i utlandet som følge av en rekke internasjonale sanksjoner mot russisk torsk. Det gjør at kampen om råstoffet tilspisses ytterligere for norsk bearbeidingsindustri, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Rekordhøy verdi for eksport av kvalitetsmerket skrei

Hittil i år har Norge produsert sjømat for 54,2 milliarder kroner. Det er en liten nedgang målt i verdi på 200 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i euro er dette verdifallet enda større (3 prosent).

Ved utgangen av april var fisket etter skrei formelt over. I år ble det en rekordhøy verdi for eksporten av kvalitetsmerket skrei målt i norske kroner.

– Det har vært god etterspørsel etter skrei i år, spesielt i det spanske markedet. Nå eksporteres faktisk hver fjerde ferske villfangede torsk som kvalitetsmerket skrei, noe som er en rekordhøy andel, forklarer Eivind Hestvik Brækkan.

Slik var sjømateksporten i april

De største markedene for norsk sjømateksport i april var Polen, Danmark og USA

Polen hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 216 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Polen endte på 14 329 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor

Det ble eksportert sjømat til totalt 107 land i april. Dette er tre færre enn april i fjor.

Les detaljer om eksporten hos Norges sjømatråd