04.05.2023

Valutaeffekt gir verdivekst

Eksport i april

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Spania og skrei trekkes frem som en god mix i april.

– For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent. Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laveste eksportvolum siden 2007

I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge. Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007. Da ble det eksportert 125 000 tonn.

– Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.

Verdivekst til USA og Kina

Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april.

– Felles for dem er at det er laks som driver opp verdien. Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.

God skreisesong i Spania

I april ble skreisesongen formelt avsluttet. Det ga volumvekst for kvalitetsmerket skrei.

– Til tross for at både landingene og eksporten av fersk hel villfanget torsk synker, øker både skreiandelen og prisene. Det viser at skreien har befestet sin posisjon som et premiumprodukt. I år har vi sett dette spesielt i Spania. Kun to ganger tidligere har direkteeksporten av skrei til dette markedet vært høyere enn i år, sier Chramer.

Vi må tilbake til 2018 for å finne et høyere eksportvolum av fersk torsk til Spania i en april måned, melder sjømatrådet i sin aprilrapport – som du i sin helhet kan lese hos Norges sjømatråd.

Norsk sjømateksport til 110 land

  • De største markedene for norsk sjømateksport i april var Danmark, Polen og USA
  • Danmark hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 414 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
  • Eksportvolumet til Danmark endte på 18 383 tonn, noe som er 49 prosent lavere enn samme måned i fjor
  • Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i april. Dette er like mange som samme måned i fjor