Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2019

Utvider dispensasjonsområde

Rekeristpåbudet

– Det er med tilfredshet vi registrerer at Fiskeri- og sjømatministeren nå har utvidet området for dispensasjon fra rekeristpåbudet innenfor 4-mila, knyttet til kaisalg.

Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, etter at Nærings- og Fiskeridepartementet i dag sendte pressemelding om at Fiskeri- og sjømatminister Tom Harald Nesvik endelig har etablert en unntaksordning fra rekeristpåbudet innenfor 4-mila sør for 62 ° N for de som har drevet eller driver kaisalg, slik rekeflåten i Oslofjorden har kunnet gjøre fra 15. juni i år.

Dette er en sak Fiskarlaget har jobbet med siden i sommer. Ingebrigtsen påpeker at vi vil vurdere om denne dispensasjonen er tilstrekkelig for å sikre framtiden til de små rekefartøyene på sør- og vestlandskysten som har problemer med å håndtere sorteringsristen i sitt rekefiske.

Du kan lese pressemeldingen her.