Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.10.2020

Utsetter årsmøtet

Fiskebåt 2021

Fiskebåt utsetter sitt planlagte årsmøte i 2021. Møtet var planlagt til 16. og 17. februar 2021, men utsettes med bakgrunn i covid-19-situasjonen.

-Slik situasjonen er nå, og utsiktene til hva som antas å gjelde på nyåret, ser det ikke ut til å være forsvarlig å gjennomføre årsmøtet som planlagt, sier styreleder i Fiskebåt Jonny Berfjord.

 Fiskebåt ønsker primært ikke å avholde sitt årsmøte og 75-årsjubileum digitalt, og velger derfor å utsette årsmøtet til smittesituasjonen er mer avklart.

– Forhåpentligvis kan vi avholde et ordinært årsmøte på forsommeren eller til høsten i 2021. Inntil da får vi glede oss over at fiskeflåten til nå er kommet seg bra gjennom covid-19, og at vi så langt har vært forskånet for covid-19 smitte om bord i flåten, sier Berfjord.

Fiskebåt vil komme tilbake med nye møtedatoer så snart det foreligger en avklaring.

Digitale regionale årsmøter

Alle de tre regionale årsmøtene i Fiskebåt nå i høst vil bli holdt digitalt.

Det betyr at både Fiskebåt Nord, Fiskebåt Sør og Fiskebåt Vest holder sine årsmøter som planlagt før jul, men at møtet altså ikke blir holdt som fysiske møter.