Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.09.2022

– Utrolig bredt studie

Praksisstudenter

De er slått av hvor omfattende deres eget studium er, og hvor bred kompetanse det er bruk for i sjømatnæringen. Denne uken er årets praksisstudenter i gang med sin første av tre perioder hos Fiskarlaget. Og som tidligere er det kvinner som ønsker praksisplass hos oss.

Johanne Knutsen (21) fra Sandnessjøen og Silje Gildseth (20) fra Asker skal denne høsten på to praksisbesøk ved hovedkontoret til Fiskarlaget i Trondheim, og en uke på besøk til administrasjonen i Fiskarlaget Nord i Tromsø.

Til daglig studerer de Fiskeri- og havbruksvitenskap ved universitetet i nettopp Tromsø.

Praksisperioden er lagt til høstsemesteret i deres tredje og avsluttende år av bachelorstudiet.

«Tilfeldig»

De to er begge interessert i fagområdene knyttet til det marine, men beskriver kunnskapen om studiet som lav FØR de valgte å søke.

– Jeg hadde ikke hørt om studiet før da jeg var inne på nettsiden til samordna opptak og så på studiemuligheter. Jeg har imidlertid ikke angret på valget, sier Silje.

Hennes erfaring med saltvann er i hovedsak knyttet til at familien er aktive båtfolk og at hun selv liker å fiske, samt interesse for sjø og hav.

Johanne på sin side er vokst opp ved sjøen, men med far som er fra gård så er det i hovedsak også for henne interessen for det marine som ligger bak utdanningsvalget.

Forventning

De to peker på studiet sitt som særdeles bredt, med sjømat i alle former på undervisningsmenyen.

De ramser opp tema etter tema, som biologisk aspekt, forvaltning, økonomi og politikk.

Satt sammen med at Fiskarlaget arbeider med mange saker de selv finner interessante – som forvaltning, Russland, vindkraft til havs, reguleringer – så var praksisønsket nesten gitt av seg selv.

Nå ser de to ser frem til å bli mer kjent med organisasjonen.

– Det blir gøy å se hvordan ting faktisk fungerer, ikke bare se og høre en presentasjon, skyter Johanne inn.

– Ja, det er mange her som vi kan stille spørsmål til, og det er åpenbart at dere har bred kompetanse, supplerer Silje.

Klar bestilling

Silje og Johanne har også med seg en klar og tydelig oppgave mens de er på praksis.

De to avslører at medstudentene og universitetet skal forelegges en presentasjon med en bærekraftsanalyse av Fiskarlaget som bedrift og organisasjon.

Studiet er de siste årene rettet mot bærekraft i hele sin bredde, og de har et eget strategifag hvor man analyserer bedrifter for å se på hvor effektivt, strukturert og bærekraftig arbeidet og driften er, forklarer de to.