Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.05.2021

Utlysning:

Generalsekretær

Norges Fiskarlag søker generalsekretær. Dette er organisasjonens øverste administrative stilling. Du er  velkommen til å søke innen 6. juni.

Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og er en fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere. Vi bidrar til at norske fiskeres vilkår og arbeidsforhold skal være gode og fremtidsrettede. Vi er tett på næringen og skal være myndighetens fremste premissleverandør i utformingen av norsk fiskeripolitikk. Våre medlemmer representerer en fremtidsrettet næring som stadig blir viktigere for Norge. Vi organiserer både båteiere og mannskap, samt alle typer fiskefartøy, og har medlemmer langs hele kysten. Verdiskapning og arbeid fra havet er en viktig del av det grønne skiftet. 

Vår generalsekretær igjennom de siste seks årene har valgt å gå videre, og vi søker derfor hans arvtaker. Vi ønsker oss en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for fiskerinæringen og som kan være en god ambassadør for Norges Fiskarlag. Generalsekretæren skal arbeide for å oppnå et best mulig tillitsforhold til Fiskarlagets medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Vi søker deg som vil jobbe for å samle landets fiskere i en organisasjon for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Du bør ha solid ledererfaring, god organisasjonspolitisk forståelse og erfaring med økonomistyring. Vår nye generalsekretær skal være en synlig og inspirerende pådriver for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av en av våre viktigste næringer. Arbeidssted for stillingen er Trondheim, men stillingen krever en del reiseaktivitet i både inn og utland.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for daglig drift, kommunikasjonsaktiviteter og organisasjonsutvikling
 • Personalansvar; herunder inspirere, utvikle og lede våre kvalifiserte medarbeidere
 • Dialog og samarbeid med Fiskarlagets medlemmer
 • Utadrettet kontakt med offentlig forvaltning og politisk ledelse i aktuelle saker
 • Aktiv deltaker i internasjonal fiskeforvaltning

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som er relevant for stillingens arbeidsområder
 • Ledererfaring
 • God erfaring med myndighetsdialog og politiske prosesser
 • Bakgrunn fra fiskerinæringen er ønskelig, men ikke et krav
 • God økonomisk/administrativ kompetanse
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid i organisasjon, politisk eller offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som fremstår uredd, lydhør og samlende, og evner å kombinere strategisk tenkning med operativt arbeid. Gjennomføringskraft og gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning. Du er serviceorientert, har god rolleforståelse og gode samarbeidsevner. Som person er du ansvarsfull og selvstendig. Du tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert. Du er målrettet og systematisk, og evner å både se detaljer og ha et langsiktig og strategisk fokus på vegne av næringen.

Vi tilbyr

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordning

Norges Fiskarlag er til for medlemmene, og vi søker deg som vil tale deres saker, og jobbe for å ivareta fiskernes interesser. Er det deg vi søker?

For mer informasjon kontakt rådgivere i Personalhuset Karoline Rosøy Tømmerbakk, tlf: 993 44 689 eller Tina Sørgård, tlf: 400 10 418.

Søknadsfrist: 6. juni

Søk på stillingen her.