Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2021

Utlysning: Daglig leder

Nordland

Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS avd. Nordland har nå ledig fast stilling som daglig leder. Søknadsfristen er 25. mai

Vil du være med å utvikle en av våre viktigste næringer, og styrke kyst-Norge? 

Vi søker en leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag, og som samhandler godt med både styre, lokallag og medlemmer, myndigheter og andre, for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av fiskerinæringen i Nordland. 

Daglig leder vil ha et overordnet ansvar for daglig drift av kontoret og rapporterer til styret. Sentrale arbeidsoppgaver er:

– Arbeide med et bredt spekter av saker og problemstillinger som vedrører flåteleddet. F.eks. tekniske reguleringer i utøvelsen av de enkelte fiskeriene, ressursbiologiske spørsmål, samt miljø og sikkerhet i fiskeflåten. 

– Dialog og samarbeid med Norges Fiskarlag på nasjonalt nivå, andre fylkesfiskarlag og lokale fiskarlag i Nordland, samt rådgiving og service i medlemsspørsmål.

– Utadrettet kontakt med offentlig forvaltning og politisk ledelse i saker som vedrører fiskeriene, både på fylkesnivå og nasjonalt. Koordinering og samarbeid med andre aktører i næringen, og kontakt med media. 

– Personal- og resultatansvar for virksomheten i Nordland, inkl. økonomiansvar. – Saksbehandling for styret og planlegging og gjennomføring av årsmøtet. 

Vi søker:

– Deg som har høyere utdanning samt oversikt  over og innsikt i fiskerinæringen – gjerne via praktisk erfaring fra bransjen eller forvaltning av fiskeriene.

– Det er en fordel med erfaring fra utadrettet arbeid, kjennskap til offentlig forvaltning og myndighetskontakt.

– Som person er du ansvarsfull og selvstendig. Du tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert.- Du er målrettet og systematisk, og evner å både se detaljer og ha et langsiktig og strategisk fokus på vegne av næringen. 

– Du er serviceorientert, har god rolleforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  

Vi kan tilby en meget interessant og utfordrende stilling i en spennende og fremtidsrettet næring basert på fornybare ressurser. Du vil få stor selvstendighet og innflytelse i arbeidet med gode rammer for en viktig næring i Nordland og Norge. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. En del reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere informasjon ta kontakt med daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen (977 21607), ass. generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen (930 44346) eller vår rekrutteringspartner i Essensi AS, Berit Laastad tlf. 971 60626. 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

  • Søknadsfrist er 25. mai 2021.

Nordland Fylkes Fiskarlag er det største fylkesfiskerlaget i Norges Fiskarlag, en politisk uavhengig fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere.

Våre medlemmer forvalter store ressurser som er viktige for Norge, og de representerer en fremtidsrettet og bærekraftig næring.

Vi er en viktig premissleverandør for myndighetenes utforming av norsk fiskeripolitikk, og vi arbeider for at norske fiskeres vilkår og arbeidsforhold skal være gode. Våre medlemmer er både mannskap og redere. 

Nordland Fylkes Fiskarlag er en selvstendig medlemsorganisasjon som har ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokale fiskarlag fra Brønnøy i sør til Andøy i nord.

Vi har en sunn økonomi, tre ansatte og kontorsted i nye lokaler sentralt i Bodø.

Det er felles ledelse og drift mellom Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS avd. Nordland (datterselskap av Norges Fiskarlag).