17.10.2023

Utfordret på kunnskap

Styreleder Terje Eriksen var krystallklar i sin utfordring til myndighetene om at næringen trenger forutsigbarhet og at det må settes økt fokus på forsking og forvaltning slik at en har et skikkelig grunnlag for å sette korrekte kvoteråd som har legitimitet i næringen.

Sør-Norges Fiskarlag har tirsdag og onsdag sitt første ordinære årsmøte. Det holdes på Flesland i Bergen.
De 150 i salen fikk høre en målrettet leder som både evaluerte de første ti driftsmånedene av det nye laget, og som har tydelige ønsker for driften.

-Vi har vært i drift i 290 dager i dag og vi er noenlunde kommet i mål med fusjonen og detaljer rundt å få oss samlet til ett lag, sa han – og la til at:

-Det sies at Rom ikke ble bygget på en dag, men for å relatere dette til noe vi kjenner bedre i vårt yrke, så bygger man heller ikke en båt på en dag. Vi startet året med at fem båter og kvotesett skulle slås sammen, og at vi nå skulle få ei stor ny skute med «kvotegrunnlag» fra alle grupper. Fra liten til stor, og fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal.

Terje Eriksen kom også med nyheten om at staben i medlemslaget nå er komplett.

-Jeg kan fortelle at Alessandro Astroza har sagt ja til jobben som ny avdelingsleder i Oslo. Han starter 1. januar og kommer til Sør-Norges Fiskarlag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les pressemelding om ansettelsen av Alessandro Astroza her

Mandag denne uka startet Silje Mortensen opp. Hun skal arbeide som rådgiver ved kontoret i Ålesund. Dette betyr at alle de seks stillingshjemlene i medlemslaget nå er avklart og på plass.

Han takket også av de to som har fått tilbud om attraktive jobber i andre «rederi»:

-Bjørn Kåre Steinnes og Erlend Grimsrud har vært dyktige ansatte å ha med seg i Fiskarlaget og vi vil nok møte disse igjen på andre arenaer fremover, sa Eriksen.

Lagarbeid

Terje Eriksen beskriver den første tiden som krevende.

-Siden vi startet på nyåret har det vært mange saker å behandle. Vi har hatt lange styremøter med mange, store og viktige saker og med et meget engasjert styre så har det medført at vi sjelden har kommet i mål med planlagt saksliste på tilmålt tid.

Krevende i næringen

-Når det gjelder våre medlemmer og fiskeriene i 2023 så har det også her vært både opp og nedturer. En rekenæring i sør i krise fikk nok et skudd for baugen da det kom nytt kvoteråd i sommer og vi ser dessverre at flere fartøy sliter med å holde hjulene i gang. Flere er også dessverre rammet slik at de har meldt oppbud.

Han mante salen og representanter fra myndighetene til å ta inn over seg at fiskeriene i Sør-Norge er viktige for kystsamfunnene i sør.

-Næringen har andre utfordringer her enn det som er utfordringene i nord, påpekte Terje Eriksen.

Han kom også inn på utfordringene og konkurransen om arealene i havet.

-Når vi også har nedadgående kvoteråd i flere av våre største fiskerier, samtidig som flere andre næringer vil ut i våre fiskefelt – da blir det mye å arbeide med for oss.

Spesiell takk!

Han avsluttet også med en stor og spesiell takk til de som har en fisker i hus.

-Jeg må få sendt en takk våre kjære der hjemme som lar oss få lov til å drive fiske og organisasjonsvirksomhet. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive med dette.

Les hele talen til Terje Eriksen her: