Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.01.2023

Utfordret Landsstyret

Trakasseringskurs

Landsstyret ble denne uken utfordret om seksuell trakassering under sitt styremøte. -Det var både utfordrende og interessant å gjennomføre, sier leder Kåre Heggebø – som fikk skryt fra Likestillingsombudet.

Landsstyret i Fiskarlaget åpnet denne uka sin andre møtedag med et kort-kurs om seksuell trakassering.

Seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Shorish Azari utfordret den enkelte til å aktivt ta stilling til en rekke påstander og utfordringer.

Etter hver utfordring ble det anledning til å grunngi sine synspunkter og diskutere hvorfor man landet på de ulike alternativene man fikk velge.

Shorish Azari var også tydelig på at det ikke er enkle svar på mange av de situasjonene man kan komme opp i på en arbeidsplass, samtidig som han var krystallklar på at vernet mot trakassering er sterkt i norsk arbeidsliv.

-Som arbeidstakere har vi i Norge en rekke bestemmelser som slår inn og gir klar retning om trakassering, sa han og pekte på den særskilte beskyttelsen i likestillings – og diskrimineringsloven, samt paragrafer i Skipsarbeidsloven, Arbeidsmiljøloven og Straffeloven.

Oppfølging av avtale

Bakgrunnen for møtepunktet denne uka ligger i tilslutningen Fiskarlaget har til avtalen som ble inngått i august i fjor om å forebygge og hindre alle former for trakassering i fiskerinæringen. 

Azari deltok for øvrig også med et tilsvarende innlegg under stiftelsesmøtet i Nord Fiskarlag i desember, begge deler som en del av organisasjonens oppfølging og interne arbeid knyttet til dette viktige temaet.

Formålet med samarbeidet og avtalen er å bidra til økt forståelse om hva trakassering er og hvordan det kan bekjempes, særlig rettet mot trakassering på grunn av etnisitet, kjønn og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

Seniorrådgiveren fra Likestillings- og diskrimineringsombudet understreket at de aller fleste har det bra på jobb, men det er alvorlig at så mange som rundt 100 000 i det norske arbeidslivet ikke har det greit på arbeid. 

Roste Fiskarlaget

-Jeg synes Fiskarlaget har kommet langt, sa han i sin innledning til Landsstyret. Han understreket også hvor stor innflytelse styret egentlig har og kan ha.

-Dere 14 har en enorm påvirkningskraft siden dere er de fremste tillitsvalgte i Fiskarlaget og siden dere både er fra hele landet og representerer bredden i næringen. Vær bevisst på det også i egen rolleutvikling, sa Azari.

Leder Kåre Heggebø sier fokuset på temaet er positivt.

-Bevisstgjøringen er det viktigste om at det er og kan være et problem på våre arbeidsplasser.Hver enkelt av oss har et ansvar og det flott å bli utfordret til å øke egen bevissthet om både mobbing og trakassering, sa han.

Shorish Azari påpekte at det ligger et særlig ansvar på sjef, leder og skipper om å forebygge på en arbeidsplass, samtidig som alle har et ansvar.

– Sammenlign med sikkerhet, sa han. Mange deler av arbeidslivet er jo SÅÅ flinke til å ha sikkerhetsfokus. Det er noe man må jobbe med hele tiden og når det er utfordringer så løser man dem. Slik er det også med trakassering, påpekte han.

Møtedeltagerne fikk klare utfordringer – og måtte tenke over egne valg og synspunkt knyttet til de ulike svaralternativene fra Azari.