Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.06.2021

Ungdommer møtes

Tar miljøansvar

Fiskarlaget har hele denne uken et arrangement som foregår både i Kirkenes og Murmansk. Prosjektet «Rent hav – Blått ansvar» tar opp en rekke utfordringer knyttet til havet og med ungdom som deltagere.

Prosjektet «Clean Sea – Blue Responsibility» er et kunnskapsbasert prosjekt ledet av Norges Fiskarlag, hvor SALT Lofoten står for det faglige innholdet relatert til marin forsøpling.

Fiskarlagets prosjektleder for vårt samarbeid med Russland Marit Hiim Haugseth dro alt søndag til Kirkenes og møtte mandag elever fra Vest-Lofoten vgs.

Andre partnere i prosjektet er Fiskeriindustriunionen i Nord (Murmansk), Murmansk Statlige Tekniske Universitet (MSTU), Måløy vgs – og altså Vest-Lofoten vgs.

Dette workshop-baserte prosjektet har samlet norske og russiske ungdommer som utdanner seg innen fiske og fangst og marine fag for å lære mer om marin forsøpling. Fiskeriorganisasjonene representerer næringa og bidrar med sin faglige kompetanse inn i prosjektet.

Det ble gjennomført en fysisk workshop i 2019 og en digital workshop med elever fra Vest-Lofoten VGS og studenter fra MSTU i januar og februar i år.

Nå kjøres det en slags hybridløsning denne uken. Ungdommene fra Vest-Lofoten har dratt til Kirkenes slik at de skal komme så nærme som det er mulig Russland og den russiske dimensjonen i Norge. Her skal det i løpet av uka gjennomføres en strandrydding og en dypdykk-analyse av funnene. Det samme skal russiske ungdommer gjøre i Murmansk.

– Vi avslutter workshopen med et webinar hvor vi blant annet sammenligner funnene på hver side av grensen og ellers får faglig påfyll fra bedrifter og andre aktører, forteller Marit Hiim Haugseth.