Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.11.2017

«Ung fisker»

Landsmøtet 2017

Ruben Bjørn Nilsen (21) har fisket alene på sjøen siden han var sju. I snart 15 år (!) har han vært leverandør til fiskemottaket på hjemplassen.

21-åringen fra Kirkehamn på Hidra i Flekkefjord blir viet plass som «Ung fisker» under Fiskarlagets Landsmøte i Trondheim.

I Landsmøtet har ungdomsrepresentanter fra hele landet egen representasjon og deltar for å se og lære under møtet. Ungdommene har ikke stemmerett, men til liks med alle gjester har de talerett.

Jobbet hardt

I Fiskarlagets årsberetning for 2015-2016 trekkes Ruben Bjørn Nilsen frem som et eksempel på en som over mange år har arbeidet seg inn i næringen.

I 2015 kjøpte han stålbåten «Hidraskjær» for fire millioner med egenkapital fra to års læretid og fem år på leppefiske. Han fisker nå i hovedsak etter reker, samt leppefisk og hummer i sesongene.

Han lærte å fiske hummer av sin far, som var litt innom fiskerinæringen og på Lofothavet før Ruben ble født. Ut over det er det ingen med fiskerbakgrunn i familien.

– Jeg trives med sjølivet og det har alltid vært det livet jeg ville leve, sier den sindige mottakeren av hedersbevisningen «Årets unge fisker» i Sør. Sammen med Skalldyrfestivalen i Mandal hedret Fiskerlaget Sør unggutten 11. august i år for å ha markert seg positivt i fiskerimiljøet.

Imponert tillitsmann

De som har vært en stund i fiskeriene drar kjensel på August Fjeldskårs navn. Han er mangeårig tillitsmann og leder nå Fiskerlaget Sør.

Han er imponert over 21-åringen.

-Jeg kjenner Ruben som en kunnskapsrik ung mann og at han nå står på egne bein i et flott fiskefartøy som 21-åring er veldig imponerende. Han var også delegat til årsmøtet vårt og jeg håper han vil engasjere seg videre i organisasjonen.

Så og lærte

– Jeg fikk også være med erfarne fiskere som Alf Ulland fra jeg var barn, og jeg var også om bord hos Alf på «Havsund» de to årene jeg gikk i lære under utdanningen, forteller Ruben.

21-åringen tror det har vært avgjørende for hans yrkesvalg at han fikk lov til å dyrke interessen for fiskeryrket.

– Jeg solgte krabber selv og fikk også levere fisk til mottaket fra jeg var liten. Samtidig var jeg mye på kaia og de erfarne fiskerne så hvor interessert jeg var og tok meg med ut. Alt dette førte til at jeg nå har brukbart med erfaring og har kunnet investere i egen båt.

Aktiv fisker

Ruben Bjørn Nilsen setter mellom 100 og 300 teiner i leppefisksesongen. De beste dagene er det opp mot 10 fisker i hver teine, og dagsrekorden er drøyt 3 000 leppefisk. Teinefisket kan også være utfordrende. Mye småtorsk, ål og krabber er gjerne med på lasset når teinene dras og slik sett «plages» han med at de okkuperer plassen for dem han egentlig vil fange.

Han skjønte tidlig at han måtte satse på et basisfiske, altså reker, og for øvrig spe på med sesongpregede fiskerier.

Ambisjonen nå er å arbeide for å kunne kjøpe seg en båt tilpasset de ulike behovene han har, i tråd med de erfaringene han har gjort etter at han ble yrkesfisker.

Trygghet i organisasjonen

Ruben Bjørn Nilsen sier det er tryggheten ved å være organisert og det sterke faglige kompetansemiljøet som gjør at han er medlem i Norges Fiskarlag.

Han er med i lokallagsstyret, men sier han ut over det ikke har ambisjoner om å avansere i Fiskarlagssystemet.

Han har imidlertid ambisjon om å få bygget ny båt i løpet av noen år.

Ruben Bjørn Nilsen omtales på side 26 i Fiskarlagets åresberetning som du i sin helhet kan lese i vedlegget under: