Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.12.2020

Ulovlig fritidsfiske-salg

Kampanje om lov og rett

Flere etater har nå innledet en kampanje for å informere om at kjøp og salg fra kaikanten både kan være ulovlig og føre til urettferdig konkurranse med lovlige aktører. Målgruppen for kampanjen er fritidsfiskere.

Store mengder fisk og annen sjømat omsettes ulovlig via sosiale medier. Brudd på regelverket kan være straffbart, påpekes det i kampanjen som nå er lansert av Fiskeridirektoratet, Tolletaten og Skatteetaten.

-Vi er kjent med at det omsettes fisk og skalldyr ulovlig fra fritidsfiskere til forbrukere, og vi har registrert at mye av dette salget er flyttet fra kaikanten til sosiale medier. Det betyr at det potensielle markedet for den enkelte selgeren er mye større enn tidligere, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Gudrun Egge i en pressemelding.

-Vi ber nå folk være oppmerksomme på at slik omsetning kan være ulovlig, og ber de som driver med slik salg om å sette seg inn i regelverket som gjelder, legger Egge til.

Gjennom en kampanje samarbeider nå Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten om å formidle reglene for salg av fangst, etter at det blant annet er registrert en økning av ulovlig salg i grupper på sosiale medier.

-Denne typen omsetning kan gå ut over de seriøse aktørene i markedet, altså de som betaler skatter og avgifter slik reglene krever. Hovedmålet med kampanjen er å skape mest mulig like og rettferdige konkurransevilkår. Hvis noen selger fisk uten å betale skatter og avgifter vil det gå ut over aktørene som følger reglene. Ingen er tjent med dette, sier Gudrun Egge.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er også tydelig på at det er viktig å informere fritidsfiskere om lover og regler knyttet til omsetning av sjømat:-Ulovlig salg av sjømat skaper urettferdig konkurranse og straffer ærlige aktører. Derfor er jeg glad for at Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten sammen går ut og advarer mot dette. Norske forbrukere skal være trygge på at sjømaten de kjøper er lovlig omsatt og trygg å spise, sier han.

-Positivt

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier han er positiv til denne typen informasjonskampanjer.-Vi har grunnleggende tro på informasjonsdeling. Det er flott at de ulike etatene på denne måten får frem hvilket regelverk som gjelder og samtidig peker på hvilke rammer som ligger der for yrkesfiskerne. 

Han viser til at yrkesfiske er underlagt svært mange og til dels strenge regler og at både fiskerne og forvaltningen av ressursene kan rammes av at det pågår ulovligheter.