Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.05.2021

Ufint!

Av norske lakseelver

Sjølaksefisket er ingen trussel mot verken laksen eller elvefisket. Det sier både leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør og Tomas Sandnes, daglig leder i Norske Sjølaksefiskere i dette innlegget.

I disse dager vurderer Stortinget forbudet mot sjølaksefisket som ble innført i mars. Under overskriften «AP og SP avgjør villaksens skjebne», gir Norske Lakseelver inntrykk av at sjølaksefisket truer både laksen og det etterhvert omfattende elvefisket i Norge.

Inntrykket spres gjennom Facebook og på hjemmesiden, gjennom lek med tall og drøye påstander. Det kan ikke stå uimotsagt. 

Vi har et felles ansvar for å bevare villaksen. Norske sjølaksefiskere er svært opptatt av at vi sikrer et bærekraftig ressursuttak, basert på vitenskapelige bestandsmålinger. Ressursuttaket må samtidig kunne fordeles rettferdig.

Vi håper AP og SP ser at de som  rammes minst av innstrammingene nettopp er sportsfiskerne i de større elvene. De vil bare ha mer laks til seg selv.  

Norske lakseelver viser til at det meste av fisket pågår i elvene. Det kan ikke være et eget argument. Sånn har det nemlig ikke alltid vært. Sjølaksefisket har over tid blitt mer og mer begrenset til fordel for elvefisket. De elvene som nå er stengt, er de elvene som er minst interessante for sportsfiskerne, men som lokalbefolkningen, ikke minst ungdommen, har hatt stor glede av gjennom et begrenset lokalt fiske.

Vi er selvsagt for en streng rapportering av alt fiske. Dersom elva stenges først, fordi et begrenset og lite interessant fiske i et økonomisk perspektiv ikke har vært rapportert, vil den i praksis være stengt for alltid. Det er fordi det vil koste for mye å innhente kunnskap om bestanden i elver som ikke er kommersielt interessante som sportsfiskeelver. 

Vi mener en rettferdig byrdefordeling må opprettholdes for å sikre at også befolkningen i distriktene og langs kysten fortsatt får del i fisket, slik de har gjort i generasjoner. For mange yrkesfiskere går nå viktige inntekter tapt over natten.

Forbudet har derfor stor betydning for dem og deres familier. Villaksen vil heller ikke være å få kjøpt i butikken i flere regioner der fisket stenges. Omregnet i kilopris og antall måltider er sjølaksefisket ingen ubetydelig ressurs.  Skal man virkelig prioritere sportsfisket over fisket etter sunn, kortreist mat så høyt? 

Takket være streng forvaltning siden 1989, inkludert behandling av en rekke elver for gyro-infiserte bestander og kalking mot sur nedbør, er gytebestandsmålene nådd i over 90 prosent av norske lakseelver. I en rekke elver er gytebestandsmålene nådd med svært god margin.

Gytebestandsmålet har aldri vært bedre de siste tretti årene og øker i de fleste elvene. Innsiget fra sjøen har økt de siste ti år i de fleste norske regioner. Det er ingen grunn til å anta at de såkalte små og sårbare bestandene har hatt en annen utvikling. Sjølaksefisket truer ikke bestandene, verken i store eller små elver. Det å påstå at forbudet mot sjølaksefisket «avgjør villaksens skjebne» er derfor bare tull. 

Denne nye argumentasjonen kommer på toppen av det norske lakseelver har kjørt på med de siste årene: at sjølaksefisket truer de såkalte små og sårbare bestandene. Vi håper politikerne er våkne her. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har anvendt metoder som dekker 95 prosent av laksefisket og har ment at laksebestandene er i god forfatning.

Det har ikke vært forsket på disse små og sårbare bestandene siden 2014. Det er verken forskerne eller Miljødirektoratet som har tatt initiativ til en endret praksis, det er det elvefiskerne med Norske Lakseelver i spissen som har gjort.

Vi ønsker mer forskning og bidrar gjerne til best mulig kunnskap om sjølaksefisket og laksebestandene. Forbudet bør derfor utsettes til det er foretatt en reell vurdering av belastningene for de som nå rammes hardt og forskerne har etablert en «baseline» som utviklingen i såkalte små og sårbare bestander kan evalueres etter.