Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.02.2021

Uendret hvalkvote

1278 dyr i 2021

Det er fastsatt en vågehvalkvote på 1278 dyr i 2021. Dette er samme antall som det har vært de siste årene. Kvoten er fastsatt med forankring i en bestand på mer enn 100 000 vågehval.

– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fredag.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2021 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. I 2020 var det 13 fartøy som deltok. Fangsten var på 503 dyr, som var en oppgang fra 2019.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

– Jeg håper og tror at den oppadgående trenden med etterspørsel etter hvalkjøtt vil fortsette i år. Fangst av vågehval er en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Ingebrigtsen.

Tallene for norsk vågehvalfangst mellom 2002 og 2020 viser at det er fanget mellom 432 og 736 vågehval disse årene. Kvoten har på det meste vært fastsatt til 1286 dyr, mens den de tre siste årene og i år altså er på 1278 dyr.