Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.06.2017

Ubemannet datainnsamling

I Nordland i høst

Tre ubemannede fartøy skal i august settes ut i sjøen ved Sandnessjøen, og samle data både i overflaten og på store dyp. Fartøyene skal hentes på land i Bodø etter en drøy måned.

I et varsel om den planlagte forskningsaktiviteten i havområdet Sandnessjøen – Bodø i tidsrommet 1. august til om lag 7. september informerer Akvaplan-niva om at 2017 er et utprøvingsår. I 2018 skal de tre ubemannende fartøyene etter planen operere i havet fra mars til oktober.

Havdroner

De tre ubemannede havgående og dynamiske fartøyene (droner) er en dykkende Seagliderâ„¢ (produsert av Kongsberg Maritime), en Sailbuoy (produsert av Offshore Sensing) og en Wave Glider (operert av Maritime Robotics).

Fartøyene er energieffektive og drar nytte av bølger, vind og solenergi. Dronene, som programmeres og styres fra land, har ulike sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet.

Dette gjelder også værdata, som målinger av vær, bølger, havstrøm, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O2 og CO2 og pH, havforsuring, algeproduksjon, dyreplankton og fiskeyngel, samt marine pattedyr.

Slik vil man kunne samle inn store mengder miljødata med stor spredning i tid og rom sammenliknet med tradisjonelle innsamlingsmetoder. Ved å bruke denne teknologien vil datainnsamlingen bli mer fleksibel og kostnadseffektiv. Dette vil gi både lange tidsserier og mulighet for kontinuerlig miljøovervåking, skriver Akvaplan-niva.

Operasjonsområde

De tre havdronene skal altså være i sjøen i om lag en måned og under er de oppgitte områdene for hvor datainnsamlingen skal foregå i august-september:

Sjøsetting ved Sandnessjøen.

  • Deployment: 65.98 °N, 12.08 °E (west of Tverodden)
  • WP 1 (center of core survey area 1): 65.95 °N, 9.89 °E
  • WP 2: 66.3 °N, 8.3 °E (north of the Dompap field, in order to avoid the fields further south)
  • WP 3: 66.62 °N, 10.41 °E (center of CoP blocks; core survey area 3)
  • WP 4: 67.24 °N, 14.26 °E (recovery outside Bodø)

Glider

Prosjektet «GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer» er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000 og av havindustrien. Prosjektet er treårig og ledes av Akvaplan-niva i Tromsø.