Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2022

Tydelig om havvind

Støre besøkte Vestbris

Statsministeren var tydelig på at det skal være reell sameksistens og at fiskeriinteressene skal ivaretas da han sammen med LO-lederen og NHO-sjefen besøkte Vestland tirsdag. Budskapet ble gjentatt da de tre besøkte Vestbris.

Tirsdag var statsminister Jonas Gahr Støre på rundreise i Vestland for å se nærmere på monteringen av vindturbinene til havvindanlegget Hyvind Tampen. Som en del av turen besøkte statsministeren også fiskefartøyet «Vestbris» for å snakke med fiskerne og Norges Fiskarlag om sameksistens og hvordan fiskerinæringens interesser best kan sikres. Med han på turen var også LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det var kjekt at statsministeren tok seg tid til å lytte til våre synspunkter og det er tydelig at budskapet fra Norges Fiskarlag har gått inn hos både politikerne og næringslivslederne, sier Ole Svein Einebærholm i rederiet Vestbris.

Også de andre eierne, Vidar Einebærholm og Bjarte Sørhaug deltok i møtet med delagasjonen fra Oslo. Bjarte Sørhaug lot ikke anledningen gå fra seg til å «selge inn» sild for de besøkende (se T-skjorten han går med). Bjarte er forøvrig også lokallagsleder i Byrknes og Øyane Fiskarlag.

Fornøyd med regjeringen

Fra Norges Fiskarlag deltok generalsekretær Sverre Johansen, som også opplever at fiskernes bekymringer blir tatt på alvor.

– Statsministeren understreket at utviklingen av havvind i norske farvann skal ta hensyn til både havmiljøet og fiskernes aktivitet på havet. Det betyr at vi må ha en plass rundt bordet, og at våre innspill må bli hørt. Vi er fornøyd med de avklaringene som kommer og hvordan regjeringen åpenbart har tatt inn over seg at næringens bekymringer er relevante og viktige, sier Sverre Johansen.

Samtidig understreker han at Fiskarlaget fortsatt vil benytte enhver anledning til å minne om at kunnskapsgrunnlaget om effekter av vindkraftutbygging på fiskeri og marint miljø i norske farvann fortsatt er mangelfullt.

– Vindkraftverk til havs endrer strømforhold, sedimentering og produksjon, noe som igjen kan påvirke gyteområder for arter som tobis og sild negativt. Dette må avklares på en god måte, sier Johansen.

Det var flott vær for en omvisning på Vestbris for statsminister Jonas Gahr Støre, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Bærekraft og sameksistens

Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet utviklet fem prinsipper for hvordan de vil forme en ny næring for Norge innen havvind. Bærekraft og sameksistens er et av disse prinsippene som det pekes på som viktige i arbeidet.

Siv Madsen, daglig leder i rederiet «Fiskebas» i Florø, deltok også på møtet med statsministeren og hun påpekte også at hvor viktig hun mener det er med større kunnskap og økte midler til å forske på konsekvensene av havvind på havmiljøet og fiskebestandene.

Hun understreket at fiskeri- og sjømatnæringen har så stor betydning at det er viktig at vi tas med minst så godt som vi nå er inne i de prosessene som går om havvind.

Norges Fiskarlag har jobbet tett opp mot regjeringen og Stortinget for å sikre fiskernes interesser i satsingen på havvind som nå er på vei. Erfaringene fra både Norge og andre land viser at fiskerinæringen må involveres i planleggingen helt fra starten, og at viktige gyteområder og fiskeområder må skjermes mot utbygging av havvind.

– Havvind er arealkrevende, og den beste oppskriften for å sikre reell sameksistens er at viktige fiskeområder skjermes når det skal tildeles areal for havvind. Grunne områder er attraktive både for fiskeri og havvind, men vi forutsetter at teknologiutviklingen både vil gjøre det mulig å bygge flytende havvind på større dyp og oppnå større arealeffektivitet, sier Sverre Johansen.

Han viser også til Fiskarlagets tydelige forventninger om at en storstilt kunnskapsinnhenting må være en selvsagt del av en storstilt satsing på havvind.

– Dette har vi over tid påpekt som et avgjørende moment for god sameksistens, påpeker Sverre Johansen.

Flere møter denne uka

Norges Fiskarlag benyttet også anledningen til å snakke med statsministeren om utfordringene med svært høye bunkerspriser. Dette vil generalsekretæren også ta opp i statsministerens kontaktutvalg torsdag morgen. Han representerer Fiskarlaget i regjeringens faste møte mellom partene i arbeidslivet.

Fredag skal Kåre Heggebø igjen møte statsministeren. Da har Jonas Gahr Støre invitert inn til et oppfølgende møte i gruppen som er satt sammen for å tilrettelegge for god sameksistens om havvindsatsingen til regjeringen.

Statsministeren og LO-lederen i samtale med Bjarte Sørhaug i rorhuset.