Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2022

-Trenger sterk organisasjon

Årsmøtet i Midt-Norge

-Jeg er veldig glad for at vi kan legge frem for årsmøtet et konkret forslag på vegne av medlemmene i Norges Fiskarlag, sa styreleder Sturla Hepsø da han innledet årsmøtet som skal avgjøre om trønderne går med i den nye samarbeidsmodellen.

Sturla Hepsø tok til orde for en sterk og samlet organisasjon i sin tale, som du i sin helhet kan lese nedenfor. 

Han er forbeholden med å gi delegatene pålegg om hvordan de skal stille seg i organisasjonssaken, men er tydelig på at han mener den fremforhandlede løsningen vil styrke alle medlemmer i organisasjonen.

Han pekte også på kamp om areal på havet og behov for forutsigbare og stabile rammevilkår i kontakt med det politiske nivået i samfunnet som viktige momenter i sin tale til de drøyt 50 delegatene og gjestene i møtesalen i Trondheim sentrum.

Styreleder Sturla Hepsøs tale til Fiskarlaget Midt-Norge, årsmøte 4.-5. oktober 2022

«Det er en glede for meg å ønske dere alle velkommen til årsmøte i Fiskarlaget Midt-Norge, spesielt siden vi endelig kan møtes fysisk igjen, etter år med pandemi.

Da styret i vår diskuterte årsmøtet bestemte vi at det skulle være et fysisk møte, da det er 4 år siden siste fysiske årsmøte.

Også i år må vi konstatere at vi har mistet medlemmer på grunn av dødsfall. Selv om ulykker med dødelig utfall går ned, så har vi også avgang på grunn av naturlige årsaker. Ingen nevnt ingen glemt, men vil spesielt nevne ulykken der Reidar Nilsen omkom nå i vinter.Jeg ber med dette om at vi reiser oss og tar ett minutts stillhet for å minnes de som har gått bort.

Det siste året har mye foregått i Europa, og da tenker jeg spesielt på krigen mellom Russland og Ukraina. Dette har gjort at vi har fått høyere drivstoffpriser, som igjen gjør det utfordrende for spesielt kystrekeflåten som bruker mye drivstoff og har marginal fortjeneste.

Selv om vintersesongen ble utfordrende for den minste flåten med dårlig innsig til Lofoten og for det lokale Viknafisket som har sviktet i flere år, så må en si at året har vært godt.

Dette gjenspeiles i omsetningen til både Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag.

Marked

Det meldes om økonomisk uro og nedgangstider både innad i Europa og i resten av verden. Dette gjør at man kan stille seg spørsmål om betalingsevnen i markedene som Norge eksporterer fisk til.

Utfordringene i markedene må møtes på en offensiv måte og nødvendige ressurser må stilles til rådighet.

Forvaltning

Så må jeg si litt om Fiskeridirektoratet, og saken med sporing og fangstdagbok.

Vi i Fiskarlaget Midt-Norge har hatt innvendinger mot omfanget av fangstdagboka, og i mai kom det en gladmelding fra NFD om at rapportering skulle bli enklere, men da J-meldingen kom var det ingen forandringer. 

I ettertid har Norges Fiskarlag stått på og protestert mot urimelige krav. Og igjen i september kom en ny gladmelding om at rapportering skulle forenkles, men dette har vi ikke sett noe til ennå.

Det kan virke som om fiskeridirektoratet ikke har lyttet til Stortinget vedtak.Når det derimot kommer til saken om råtnetråd i teinefiske har innspill fra fiskerne blitt lyttet til av Fiskeridirektoratet.

Organisasjonssaken

Det har vært en lang prosess frem mot avtalen som nå ligger til grunn. Jeg er veldig glad for at vi kan legge frem for årsmøte et konkret forslag på vegne av medlemmene i Norges Fiskarlag.

Jeg skal ikke forskuttere hva årsmøte skal mene, men nå har både Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag vedtatt sammenslåing.

Det er nå opp til oss i Fiskarlaget Midt-Norge å ta stilling til spørsmålet.Det er viktig at vi har en sterk organisasjon som kan stå samlet når vi må slåss mot vindkraft, oppdrett og flere som vil ha retten til havområdene.

Kvotemelding 2.0

I dag skal vi diskutere den såkalte kvotemelding 2.0.

Diskusjonen om kvotesystemet og hvordan dette skal utformes har pågått i flere år. Næringen trenger forutsigbarhet og har behov for stabile og forutsigbare rammevilkår.

For flåten under 11 meter må det komme en sammenslåingsordning i stedet for samfiske med seg selv, som opphører i 2025, og da kan ID kvoter være en løsning.

Når det kommer til strukturkvoter og hjemfall, mener jeg at disse må gå tilbake på grunnkvote.

Kanskje det også må settes ett tak på hvor mye som kan struktureres når grunnkvotene vokser etter hjemfall. Hvis ikke kan man risikere at det blir bare noen få rederier som sitter igjen med alt.

Avslutning

Til slutt vil jeg takke både styret og administrasjon for godt samarbeid i året som har gått. Også en takk til alle som vi har samarbeidet med siden siste årsmøte.

Med disse ord erklærer jeg årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge 2022 for åpnet.

Takk for oppmerksomheten!»