Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.10.2019

Tre nye i styret

Valg på Landsmøtet

Norges Fiskarlags Landsstyre får tre nye medlemmer den neste perioden. Leder Kjell Ingebrigtsen ble gjenvalgt sammen med de to nestlederne.

Det blir altså tre som går ut og tre nye som kommer inn i det nye landsstyret.

Leder i Fiskarlaget Midt-Norge Sturla Hepsø kommer tilbake til en ny periode i styret og tar over for Egil Berge. 

Fra Sogn og Fjordane blir Erik Gåsvær det nye ansiktet rundt styrebordet. Han tar over for Geir Magne Røys.

Fra Flekkerøy og Fiskarlaget Sør kommer Thor Gunnar Martinsen inn for Frode Christiansen.

Norges Fiskarlags landsstyre er satt sammen av i alt 14 representanter. Leder Kjell Ingebrigtsen går nå inn i sin siste valgperiode etter at landsmøtet endret funksjonsperioden for leder fra 12 til åtte år.

Norges Fiskarlags kontrollnemnd som består av tre representanter ble i sin helhet gjenvalgt.

Valgkomiteens leder Stig Oldeide la frem et enstemmig forslag fra komiteen. Innstillingen ble vedtatt som forelagt.

Styret og kontrollnemnda i Norges Fiskarlag for den kommende toårsperioden:

Leder:   Kjell Ingebrigtsen – gjenvalg                    

1. nestleder: Arild Aarvik – gjenvalg

2. nestleder: Kåre Heggebø – gjenvalg

Samarbeidsrådet Nord

Medlem:             Sturla Hepsø, Steinsdalen – ny

Medlem:             Stig Meyer, Havøysund – gjenvalg

Medlem:             John Einar Engen, Sommarøy – gjenvalg

Medlem:             Kjell Ingebrigtsen, Bodø – gjenvalg

Medlem:             Einar Helge Meløysund, Engavågen – gjenvalg

Medlem:             Jan-Erik Johnsen, Brønnøysund – gjenvalg

Samarbeidsrådet Sør

Medlem:             Per Jan Kvalsvik, Leinøy – gjenvalg

Medlem:             Erik Gåsvær, Hardbakke – ny    

Medlem:             Kåre Heggebø, Ølen – gjenvalg

Medlem:             Thor Gunnar Martinsen, Flekkerøy – ny             

Fiskebåt

Medlem:             Olav O. Østervold jr., Torangsvåg – gjenvalg

Medlem:             Jan Roger Lerbukt, Tromsø – gjenvalg

Medlem:             Arild Aarvik, Måløy – gjenvalg

Medlem:             Anders Klovning, Utsira – gjenvalg

                              

KONTROLLNEMND

Medlemmer:

Geir Lundberg, Gratangen (leder) – gjenvalg

Per-Roger Vikten, Gravdal – gjenvalg

Jan Gunnarsen, Vesterøy – gjenvalg