Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2021

Torsketiltak

NFDs justeringer

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innfører flere tiltak som skal bidra til at de minste fiskefartøyene kan utnytte sine kvoteandeler i 2021. Torskekvotene for de minste fartøyene blir nå endret noe.

– På bakgrunn av høringen om tiltak for den minste flåten, endrer vi kvotereguleringen for de minste fartøyene noe. Dette gjør vi for å bidra til at den minste flåten får anledning til å fiske sine gruppekvoter. Jeg vil også invitere Norges Råfisklag til et nytt møte om situasjonen for den minste flåten. Vi har også bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om fordelingen av kvotene som gjenstår etter de internasjonale forhandlingene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding torsdag.

Følgende endringer gjennomføres:

  • Økt maksimalkvotetillegg i åpen gruppe til 5 tonn.

  • Økt overregulering til 12% i lukket gruppe u/11 meter.  Det vurderes å øke denne til 20% på sikt i lys av fremtidig avvikling av fiske og vedtak om refordeling av ubenyttet tredjelandskvote.

  • Maksimalkvotetillegg på 2,5 tonn per fartøy i kystfiskeordningen.

Ubenyttede tredjelandskvoter

Det gjenstår rundt 17 000 tonn torsk etter de internasjonale forhandlingene. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om refordelingen av disse.  

Norges Fiskarlag arbeider for vår del med å innhente synspunkt i organisasjonen i denne saken og saken vil bli behandlet i Landsstyret kommende uke.