Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2015

Torskeforhandlinger i Russland

Har 3 utsendinger i Astrakhan

Denne uken møtes Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for 45. gang. Forhandlingene skjer i år ved verdens største innsjø, Det kaspiske hav, og Fiskarlaget deltar med tre i den norske delegasjonen.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes i år i Astrakhan i Russland og det er avtalt møtedager fra 5.-10. oktober. Fiskerikommisjon ble opprettet i april 1975 som et bilateralt forvaltningsorgan mellom Norge og det tidligere Sovjet.

Kommisjonen møtes hver høst og forhandlingene holdes i Norge og Russland på omgang. Kvoteuttaket på felles fiskebestander blir fastsatt med utgangspunkt i forvaltningsråd fra ICES, det internasjonale rådet for havforskning. Regelverk for utøvelsen av de ulike fiskeriene blir også gjennomgått for å få et mest mulig harmonisert regelverk.

Stiller med 3
Norges Fiskarlag er representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, landsstyremedlem Solveig Strand og Jan Erik Johnsen.

-Vi er en del av den norske forhandlingsdelegasjonen på i alt 27 personer og vår fremste oppgave er å gi råd til forhandlingsleder Arne Røksund i Nærings- og fiskeridepartementet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier han ser frem til å delta i forhandlingene.

-Dette er forhandlinger som har stor betydning for oss som sjømatnasjon.

Torsk, er sammen med hyse og lodde de største og viktigste felles bestandene det forhandles om. Dersom alt går etter den oppsatte dagsorden for møtene blir forhandlingsprotokollen underskrevet fredag klokken 19 (russisk tid) i en seremoni på hotell Zolotoy Zaton i Astrakhan.

Viktig samarbeid

-Dialogen om forvaltningen av fiskeriressursene med Russland har vært god i mange år. Samarbeidet har også hatt en god organisasjonsmessig side for Fiskarlagets del i og med at vi siden 2006 hatt et samarbeid med to organisasjoner i Murmansk.

-Jeg ser derfor også frem til å ha samtaler med våre fiskerikolleger som deltar i den russiske forhandlingsdelegasjonen, sier han.

Norges Fiskarlag la, sammen med de to russiske organisasjonene, i september frem en rapport som viser den positive effekten av de ulike typene av bilateralt samarbeid mellom våre to land og hva dette samarbeidet har hatt å si for den økonomiske og politiske dialogen mellom Norge og Russland.

– Les mer om samarbeidet med de russiske organisasjonene her.
– Se rapporten: «Felles hav, felles utfordringer» som omtaler betydningen av samarbeidet mellom Norge og Russland.