Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.04.2021

Torsk forlenges – en tid

Nytt på MSC torsk/hyse

Torsk beholder sitt MSC-sertifikat innenfor 12 nautiske mil på ubestemt tid, mens hysesertifikatet innenfor 12 nm løper ut som planlagt. Torskesertifiseringen forlenges en uke av gangen fra 26. april.

Norges Fiskarlag har klientansvaret for de norske sertifiseringene i henhold til MSC-standarden, og slik vi omtalte i denne bakgrunnsinformasjonen, ville sertifikatene for torsk og hyse fanget innenfor 12 nm etter planen gå ut på dato 26.04, uten at nye sertifikater foreligger.

Torsk og hyse utenfor 12 nm var nå på sluttstreken av sertifiseringsprosessen, og nye sertifikater var i rute til å ta over 27.04. Fiskarlaget har imidlertid nå blitt gjort kjent med at en formell protest har blitt levert inn til MSC, hvor DNVs sertifiseringsavgjørelse påklages. Protesten ligger nå inne hos MSC hvor en «independent adjudicator» vil vurdere om protesten oppfyller formalkrav til å bli vurdert videre. Fram til da er ikke Fiskarlaget eller DNV blitt gjort formelt kjent med protestens innhold eller avsender.

Dette endrer på det som skjer med sertifikatene førstkommende mandag, 26. april. For å gi tid til å behandle protesten, har MSC nå rutinemessig innvilget søknad om utsettelse av dagens sertifikat på torsk. Dette sertifikatet inkluderer også fiske innenfor 12 nm, noe som medfører at all torsk nord for 62 grader fremdeles har sertifikat etter 26.04. Dette er imidlertid høyst midlertidig; søknaden er kun innvilget for en uke av gangen inntil protestsaken er løst. Aktørene må derfor være forberedt på at sertifikatet innenfor 12 nm når som helst kan falle bort på kort varsel i de neste ukene eller månedene.

MSC innvilget dessverre ikke tilsvarende utsettelse på det gamle sertifikatet for hyse. Den innleverte protesten gjelder kun torskefiskeriet. Hyse får dermed et nytt sertifikat for fiskeriet utenfor 12 nm neste uke og fiskeriet innenfor 12 nm er dermed ikke lenger sertifisert, som tidligere forespeilet. Her ber vi om at alle aktører i verdikjeden sørger for å ta hensyn til dette i sin sporbarhet og i tråd med sine eventuelle Chain of Custody avtaler med MSC.

Vi oppsummerer:

  • Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nm beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (forlenges en uke av gangen)
  • Hyse fanget innenfor 12 nm f.o.m. 27.04. beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nm (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

-Når det gjelder status og mulige fremtidige utfall for protestsaken for torskefiske utenfor 12 nm vil Fiskarlaget eventuelt kunne uttale seg nærmere når vi har blitt forelagt saken fra MSC, opplyser seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som er fagansvarlig og arbeider med sertifisering i Norges Fiskarlag.