Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.11.2022

Toppuke på kveita

Mest i nord

Det var toppuke i kveitefisket med leveranse på hele 140 tonn fersk kveite i uke 46, melder Råfisklaget i sin ukerapport.

Fangsten av fersk kveite i uke 46 utgjorde hele 140 tonn til en verdi av 8 millioner kroner.

Dette er en økning fra 116 tonn i volum og fangstverdi på 6,7 millioner kroner fra uken før.

Kveite-kvantumet er det høyeste ukekvantumet hittil i år.

På det vedlagte bildet er en av kveitene som ble tatt denne uka, ombord hos Kjell Ingebrigtsen på Fugløyfisk. Som mannskap har Fiskarlagets forhenværende leder med seg skole-eleven Julian Steinsvold som også var praksiselev under skreifisket, samt Olaf Pedersen.

 

Mest lengst nord

Fordelt per sone er det levert 55 tonn i Vest-Finnmark, Troms har 33 tonn og 28 tonn i Lofoten/Salten. I resterende soner er det levert til sammen 9 tonn.

Størst aktivitet er det i Øksfjorden, der det er tatt i mot 31 tonn av totalen, deretter følger Bergsfjorden med 15 tonn, kvanta under 7 tonn per kjøpersted deretter.

Les hele ukerapporten fra Råfisklaget her