02.01.2024

Toppår for Råfisklaget

Omsetning i 2023

Norges Råfisklag hadde i 2023 tidenes høyeste omsetning med 17,8 milliarder kroner. Norske fiskere sto for vel 15,8 milliarder av omsetningen, melder laget tirsdag 2. januar.

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for 17,8 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2023. Dette er den høyeste omsetningsverdien noen gang, melder Råfisklaget.

Den samlede verdien av villfanget torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst, levert og omsatt fra over 5.400 norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags område, endte på 17,8 milliarder kroner i 2023. Dette er en økning på 600 millioner eller tre prosent fra 2022.

Norske fiskere sto for i overkant 15,8 milliarder kroner av omsetningen i 2023, som er en økning på 600 millioner kroner eller 3,9 prosent fra 2022.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde vel 1,9 milliarder kroner i 2023, noe som er en nedgang på i underkant av 100 millioner eller 3,6 prosent fra året før.

2023 er det tiende året på rad med levert fangst på mer enn en million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og omsatt gjennom Norges Råfisklag. Levert kvantum gikk likevel ned med 4,9 prosent i 2023.

Norges Råfisklag påpeker i pressemeldingen at tallene for 2023 er foreløpige tall pr 1.1.2024. Korrigeringer kan komme når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2023 er avstemt.