Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.05.2021

Tobis i havn

Nordsjøsilda i gang

Sildelaget melder om at det bare er fire fartøy som ikke er i mål med årets tobiskvote, mens fisket på nordsjøsild er i gang med seks innmeldinger.

Sildelaget har mandag ettermiddag lagt ut en gjennomgang av den siste uka, som vi her gjengir i sin helhet:

«Tobis: Kvoten på 145 000 tonn er nå oppfisket. Vea hadde siste innmelding 28 mai på 980 tonn og ukekvantumet ble på 5 225 tonn.  Dermed var hele kvoten i år oppfisket på litt over 6 uker.  I 2020, med 250 000 tonn i kvote, varte fisket helt frem til 23 juni.

Nordsjøsild: Dagskvantumet steg mot slutten av uken etter hvert som flere fartøy startet fisket og på søndag hadde vi over 4 800 tonn innmeldt fra rundt 22 fartøy.  Totalkvantumet for hele uken ble på  ble på rundt 19 000 tonn der rundt 1 200 tonn er levert til mel/olje

Fisket har foregått over et ganske stort område i Nordsjøen. Storparten av fangstene har vært tatt i rute 0855 ved Heimdal og Frigg .

Snittvekten på silda har ligget mye rundt 145 til 170. Tidlig i uken var det dårlig samling på silde og en del fartøy tok fangstene med trål.

Det rapporteres at de siste  fangstene tatt nå i helgen kan brukes til matjes-produksjon. I skrivende stunde er det rundt 25-30 båter på feltet. Hovedtyngden ligger litt nord for 60 graden rundt 13 mil øst for grensen.

Makrell: Rundt 155 tonn makrell har vært fisket i uken som gikk, alt utenom 21 tonn er til fersk anvendelse. Fangsten har vært tatt fra Nordfjord i nord til Ryfylke i sør mens storparten har vært tatt i områdene rundt Haugesund. Makrellen har variert fra størrelse 350 til 500 gram.

 Det har også vært fisket 12 tonn hestmakrell øst  for Skudeneshavn.

Andre arter: 8 fartøy har fisket ute i kanten i uken som gikk. Her viser journalen rundt 1 400 tonn øyepå, 800 tonn kolmule og 55 tonn strømsild.»