Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2023

To ledige stillinger

Nord Fiskarlag

Nord Fiskarlag søker etter to nye medarbeidere. En stilling har ansvar for plan og areal, og en er innen ressurs og regulering. Kontorsted kan være både Bodø og Tromsø og søknadsfristen er 30. april.

Det er altså to ledige stillinger i Norges Fiskarlags nye regionlag, som strekker seg fra Trøndelag og nordover.

Vi søker etter deg som kan styrke oss innenfor disse to områdene:

• Rådgiver/Seniorrådgiver plan og areal

• Rådgiver/Seniorrådgiver – ressurs og regulering

Mer om de to stillingene

Rådgiver/Seniorrådgiver plan og areal

Marin arealforvaltning er et stort og viktig saksområde for nye Nord Fiskarlag.

Det er et økt press på sjøarealene, og store ambisjoner om etablering av nye næringer, som havvind, oppdrett til havs, torskeoppdrett, tareoppdrett, romfart, tarehøsting og marin gruvedrift. 

I tillegg har regjeringa sluttet seg til et hårete mål om å verne 30 % av alt sjøareal. De nordligste fylkene ligger dessuten som grønne i trafikklyssystemet, noe som betyr at en kan forvente enda mer lakseoppdrett i nord. Samtidig sliter kysttorskbestanden som gyter i fjordene.

Vekker disse sakene et engasjement hos deg?

Ønsker du å jobbe for å ivareta fiskernes interesser i plan- og arealprosesser?

Da håper vi du leser videre! Vil du bli en del av vårt team i Nord Fiskarlag?

Les mer – og søk stillingen her 

Rådgiver/Seniorrådgiver – ressurs og regulering

Til alle tider har mennesker levd av havet, og mange av våre kystsamfunn baserer seg fortsatt på høsting av marine ressurser.

Våre medlemmer forvalter store ressurser på vegne av samfunnet, og vi arbeider hardt for å bidra til at norske fiskeres vilkår og arbeidsforhold skal være gode og fremtidsrettede.

Vi er tett på næringen og skal være myndighetens fremste premissleverandør i utformingen av norsk fiskeripolitikk.  

Nord Fiskarlag skal nå ansette deg som kan bidra til å løfte organisasjonens kvalitet og kapasitet innen reguleringsfeltet. Vil du bli en del av vårt team i Nord Fiskarlag? 

Les mer – og søk stillingen her 

Søknadsfrist er altså 30. april for begge stillingene. Velkommen til å søke.

Om du har spørsmål eller ønsker kontakt med oss for flere detaljer er du velkommen til å ta kontakt med:

Karoline Tømmerbakk, avdelingsleder Personalhuset

Hanne Fagertun, daglig leder Nord Fiskarlag