Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2019

Tipses om ulovlig kveitefiske

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har i høst mottatt tips om at det foregår ulovlig fiske etter kveite flere steder i Nordland. Dette skal gjelde både yrkes- og fritidsfiskere, melder direktoratet fredag.

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet vises det til at både Fiskeridirektoratet og Kystvakten har hatt flere kontroller i fisket etter kveite i høst og har avdekket en del ulovligheter. Direktoratet vil derfor sammen med Kystvakten ha oppmerksomhet rettet mot kveitefiske i tiden framover.

– Vi ser at det blir brukt en del breiflabbgarn med maskevidde på 360 mm, mens minste maskevidde for garn som fisker etter kveite er 470 mm. Ved kontroller har vi sett av det er en overvekt av små kveiter fanget på garn. Det er ikke forbudt å fiske med breiflabbgarn, men fisker er pålagt å avslutte fisket og bytte felt når det er over 50 % med kveite i fangstene, sier seniorinspektør Trond Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Ulovlig salg

I tillegg til at det fiskes ulovlig etter kveite har Fiskeridirektoratet merket seg at det foregår ulovlig salg av kveite og annen sjømat, først og fremst på Facebook.

– Vi pleier å ta kontakt med de som tilbyr fisk for salg på Facebook og gjøre de oppmerksomme på at det er ulovlig. All fisk skal omsettes via salgslag og alle som kjøper og selger fisk skal være registrert. Det er vårt inntrykk at svært mange privatpersoner ikke er klar over regleverket for salg av fisk, sier Blom.

Fiskeridirektoratet minner om at det i perioden 20. desember til og med 31. mars er forbudt å fiske kveite med annet enn krok nord for 62° N, og at det er totalforbud mot å fiske kveite sør for 62° N i same periode.

Skal ikke forekomme

I en kommentar sier leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget at uregistrert salg av fisk er ulovlig og ikke skal forekomme fra yrkesfiskere.

-Jeg håper derfor at det i denne saken bare er fritidsfiskere som går for langt og heller ikke er oppdatert på lover og regler slik vi yrkesfiskere er pålagt å være. Min oppfordring til alle kveitefiskere er at omsetning skjer innenfor lovens bokstaver, sier Kjell Ingebrigtsen.