Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.12.2020

Tiltak under vinterfisket

Avklaringer på plass

Regjeringen informerer nå om at flere tiltak er på plass og at dette skal sørge for en god og trygg avvikling av vinterfisket i 2021.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen henviser i en pressemelding til at sjømatnæringen forventer et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til neste års vinterfiske.

– Det aller viktigste er å overholde smittevernreglene. Samtidig innfører regjeringen flere tiltak som vil bidra til at vinterfisket kan bli gjennomført på en god og trygg måte, sier fiskeri- og sjømatministeren.  

For å redusere risikoen for smitte under sesongfiske i Lofoten, etableres det nå en tiltaksplan for å følge opp flere utfordringer. Planen inkluderer tiltak i flere sektorer, deriblant justis-, helse-, nærings– og fiskerisektoren. Videre vil det iverksettes nasjonale, regionale og lokale tiltak, heter det i informasjonen fra myndighetene.

Det har vært gjennomført flere møter mellom departementene, Fylkesmannen i Nordland, politimesteren i Nordland, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Reiseregistrering

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et system for reiseregistrering. Dette innebærer at de som ønsker å passere norsk grense skal registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

– Reiseregistrering vil bidra til at vinterfisket kan gjennomføres på en ryddig og god måte hvor vi ivaretar både smittevern, og tilrettelegger for næringsaktørene som er avhengig av sesongarbeiderne fra utlandet. Det er viktig at næringen samarbeider med lokale og regionale myndigheter, og sørger for at det er inngått kontrakter med de som skal arbeide i industrien, sier Ingebrigtsen.

Det tas sikte på at reiseregistreringssystemet er i drift fra januar 2021.

Skjerpet kontroll på grensene

Som et ledd i å forebygge importsmitte vil politiet i tiden framover ytterligere skjerpe kontrollen på grensene i Nordland. De som skal inn til Norge for å arbeide skal få komme inn, men politiet ønsker å kontrollere at de som kommer oppfyller innreisevilkårene, og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen.

Åpner for unntak for karantenehotell

Det åpnes for at de som leier bolig i Norge, uten å bo der, kan gjennomføre karanteneperioden sin der etter innreise til Norge. Tidligere har unntaket fra karantenehotell vært at man måtte eie egen bolig.

De som ikke leier, eller eier en bolig i Norge kan gjennomføre karanteneperioden på et «egnet sted», dersom det kan dokumenteres at karantenereglene følges.

-Det betyr at sesongarbeidere som kan dokumentere leieforhold i Norge kan oppholde seg der. Det innebærer blant annet at man kan slippe karantenehotell, dersom man har tilgang til eget rom og kjøkken under karantenetiden, sier Ingebrigtsen.