Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2023

Tilskudd til drivstoff

Kystrekeflåten i 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt «Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023». Søk på ordningen hos Garantikassen for fiskere.

21 millioner kroner er avsatt til utbetaling, og tilskudd gis så langt det er midler til utbetaling, skriver Garantikassen i en melding på sin nettside.

Det gis tilskudd med kr. 2,50 per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff, bunkret i Norge i år 2023.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger, og første søknad kan sendes fra og med februar 2023.

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2023:

a. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som  kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2022.

b. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader (lenke) hos Garantikassen for fiskere.