Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.10.2013

Tilbyr kurs i strategi og ledelse

Utdanningstilbud fra FHF

Du kan nå øke kompetansen innen strategi og ledelse. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfornd (FHF) tilbyr kompetansegivende kurs i FoU-strategi og- ledelse for sjømatnæringen. Dette er et videreutdanningstilbud med søknadsfrist 1. november.

FHF opplyser at videreutdanningskurset er tilpasset for ledere og mellomledere i næringen som ønsker mer kunnskap om FoU strategi og- ledelse.

Videreutdanningstilbudet FoU strategi og ledelse er skreddersydd for sjømatnæringen av Norges fiskerihøgskole, Handelshøgskolen og Nofima.

Programmet vil gi deg innsikt i hvordan bedriften din aktivt kan benytte FoU strategi og FoU ledelse på en særskilt måte som styrker verdiskaping og konkurransefortrinn.

Kurset er på bachelornivå og har et omfang på 15 studiepoeng.

Sjømatbedrifter fra hele verdikjeden kan delta. Studiekompetanse eller praksis fra sjømatnæringa (realkompetanse) gir grunnlag for opptak, opplyser FHF.

For mer informasjon om saken – se FHFs nettside