10.07.2023

Tidenes deltagelse

650 ungdommer påmeldt

Rekordmange ungdommer vil fiske i sommer. 7. juli er 650 påmeldt ordningen, som gir unge mellom 12 og 25 mulighet til å prøve seg som fisker og tjene inntil 50 000 kroner.

Denne sommeren vil mer enn 650 ungdommer i hele landet ha sommerjobb som fisker. Det skjer altså gjennom den årlige ungdomsfiskeordningen.

Som et ledd i å øke rekrutteringen til fiskeryrket, er det Nærings- og fiskeridepartementet som hver sommer inviterer ungdommer til å melde seg på ordningen.

Ordningen gjelder for ungdom mellom 12 og 25 år og administreres av Fiskeridirektoratet.
Rundt første juli var drøyt 600 påmeldt. En uke senere var tallet økt til 651.

Flest i nord

Det er Troms og Finnmark som har klart flest deltagere. Der er det nå 400 påmeldte, og mer enn 200 av de unge i vårt nordligste fylke er fra en av de tre store fiskerikommunene.

Hovedårsaken til at Troms og Finnmark står sterkes er trolig forankret i hvilke fiskerier som pågår om sommeren, der kongekrabbe er et sterkt trekkplaster i Finnmark.

Fylkesvis fordeling av ungdomsfiskerne (slik fordeler de påmeldte seg pr 7. juli):

Troms og Finnmark: 400
Vestland: 83
Møre og Romsdal: 53
Nordland: 50
Trøndelag: 29
Agder: 11
Rogaland: 9
Vestfold og Telemark: 5
Viken: 6
Oslo: 3
Innlandet: 1

Fakta om ordningen:
• Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, og hver registrerte ungdomsfisker kan omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

• Fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2023 og som er bosatt i Finnmark.

• Ungdomsfisket kan drives med stang, handsnøre, juksemaskin, garn med en samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser.

• Det er fortsatt mulighet til å registrere seg som ungdomsfisker.

Har økt sterkt

Det er en sterkt økende trend at unge vil prøve seg som fiskere, og særlig for dem som har tilhørighet til den nordlige landsdelen.

Tallene for deltagere har mer enn doblet seg de siste årene:

2020: 256
2021: 568
2022: 517
2023: 651 (pr. 7.7)

Mange helt nord

Som nevnt er det spesielt i Tromsø og Finnmark at økningen er særlig fremtredende.

Tre kommuner har alene hver tredje påmeldte ungdom:

Båtsfjord rundt 100
Vadsø: 65
Nordkapp 47

Mange jenter

-Det er også artig at jentene er godt representert blant de påmeldte, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag.

Han har sett på noen av tallene som er registrert av Fiskeridirektoratet og i Båtsfjord viser det seg at over halvparten av de påmeldte er jenter.

-Dette er både artig, spennende og interessant. Og – lover godt for den videre rekrutteringen til næringen, sier han.

Se tall og fakta

Se hvem som deltar og hvordan din kommune og ditt fylke er representert i oversikten som Fiskeridirektoratet har lagt ut på sin nettside:

Se info fra NFD på tilskuddsordningen som er etablert for kommunene

Slik deltar du

I nettsaken fra Fiskeridirektoratet (lenken over) kan du også se hvordan du selv kan delta om du er i aldersgruppen.

Det er lagt ut informasjon om muligheter og begrensninger, samt detaljer knyttet til hvilke fiskerier du kan delta og hva som kreves for å delta.

Det er i praksis to måter man kan komme inn i ordningen på. Det er ved selv å ordne seg jobb gjennom å få komme ut på et fiskefartøy gjennom familie eller bekjente, eller via kommunen.

For å tilrettelegge for så mange som mulig har også Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) opprettet en ordning der kommuner kan få støtte til å etablere et ungdomsfisketilbud.

I denne pressemeldingen (ekstern lenke) fra NFD er oversikten over hvilke kommuner som har fått midler for å kunne gjøre nettopp det.

Påmeldte ungdommer per 7. juli fra Troms og Finnmark:

Alta 27
Berlevåg 20
Båtsfjord 100
Tana 9
Kåfjord 1
Gamvik 24
Hammerfest 15
Hasvik 5
Karasjok 1
Karlsøy 1
Kvæfjord 1
Kvænangen 2
Lebesby 10
Lyngen 1
Måsøy 5
Nordkapp 47
Nordreisa 8
Porsanger 9
Senja 7
Skjervøy 4
Sør-Varanger 24
Tromsø 16
Nesseby 4
Vadsø 64
Vardø 14

Lurøy

Lurøy er også en av kommunene som har fått bevilgning til tiltaket fra NFD.
Der er det organisert slik at 10 ungdommer har fått plass gjennom 7 uker i sommer hos fisker og lokallagsleder Børre Johannessen i Lurøy Fiskarlag.

Han forteller at en til to er med i gangen og at de både fisker med seigarn og etter breiflabb.
Enkelte dager blir både lange og harde, forteller han, men ungdommene gjør en god jobb om bord i «Nargtind» og han synes det er flott å få være med og bidra til at ungdommer får en smakebit av hva næringen innebærer.

-Det var faktisk så mange som ønsket å være med fra Lurøy i år at kommunen måtte ha loddtrekning fordi det var flere enn 10 som ønsket å være med, forteller Johannessen.