Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.10.2015

Tariffen forlenget

Gjelder også for 2016

Fiskerioverenskomsten er etter enighet mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag forlenget med ett år. Det betyr at gjeldende avtale nå gjelder ut 2016.

Fiskerioverenskomsten er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Inneværende avtale ble reforhandlet og oppjustert på en rekke punkter høsten 2013 med gyldighet fra 1. januar 2014. Avtalen har i en årrekke hatt toårig varighet.

Etter en avklaring mellom tariffseksjonene er det nå altså bestemt at avtalen forlenges med ett år. Det betyr at gjeldende avtale skal reforhandles neste gang i 2016 og får gyldighet fra 01.01.2017.

Fiskerioverenskomsten er publisert på Fiskarlagets nettside og ligger tilgjengelig via begge de to seksjonenes sider på www.fiskarlaget.no.

Etter avklaring mellom seksjonene er det også foretatt en justering av noen få punkt fra den avtalen som ble trykket opp i januar 2014. Dette er avklarende og tydeliggjørende momenter i teksten og ikke noe som berører tabeller eller andre forhold i avtalen.

Formålet med fiskerioverenskomsten er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte.

Overenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket. Overenskomsten kan du lese under, samt se den sammen med flere andre relevante dokumenter i seksjonens dokumentoversikt.