Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.09.2015

Ta rekesaken til topps

Sjøvannsprøvesaken

Fiskarlaget har bedt Vitenskapskomiteen for Mattrygghet vurdere fornuft og ressursbruk i de nye påleggene om bakterieprøver av sjøvann som brukes til å koke reker i

-Fiskarlaget mener Mattilsynet har tatt for hardt i. Det sier næringsmiddelteknolog og seniorrådgiver Knut Eriksen i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag har etter et møte sist uke fått gehør for å justere de strenge kravene til sjøvannsprøver som har vært varslet som et pålegg for rekefiskerne i Oslofjorden. Pålegget fra Mattilsynet var opprinnelig at fiskerne fra 1. september måtte følge pålegg om vannprøvekontroller.

Misforståelse?

-Det synes for oss å være en sak som nærmest må bero på en misforståelse at fiskerne skal pålegges å ta vannprøver av vann som er i konstant bevegelse. Rekefartøyene går med flere knops fart og før vannprøvene er analysert er den mulige effekten av å vite om en eventuell bakterieforekomst i vannet helt bortkastet arbeid, mener Eriksen.

Bakterieprøver

-Vi forstår pålegget som et tiltak som skal definere fare for bakterier i sjøvannet, sier Knut Eriksen.

Han forklarer at forskning viser at tarmbakterier desimeres raskt nå de kommer i kontakt med sjøvann. Slike sjøvannsprøver synes da å være både unødvendig, tidkrevende og ikke minst et dyrt tiltak. Det vil heller ikke ha noen hensikt siden en slik prøve kun vil gi et «øyeblikksbilde» på en enkelt lokalitet, i tillegg til at det tar relativt lang tid å analysere prøven.

-For ordens skyld vil vi opplyse om at sjøvannet som benyttes tas inn på selve fiskefeltet 2-3 meter under fartøyet med gode strømforhold og stor vannutskiftning.

Har justert

Han opplyser at Mattilsynet nå har frafaller kravet om at hvert enkelt fartøy skal ta sjøvannsprøver, slik det fra starten ble pålagt.

-Vi har arbeidet videre med saken og nå valgt å oppfordre Mattilsynet om å løfte saken opp internt ved å vurdere den i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet. Fiskarlaget er på vegne av fiskerne opptatt av mattrygghet og at forbrukerne skal være trygge på råvarene de spiser, men denne saken er etter vår mening et pålegg uten en god og fornuftig forankring slik vi ser det, understreker Knut Eriksen.

Les hele brevet til Mattilsynet her: