Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.10.2019

Svar fra departementet

Kvotemeldingen

Spørsmål og svar om kvotemeldingen synliggjøres nå forløpende fra regjeringen. Svar til delegater i regionale årsmøter i Fiskarlaget vil også bli synliggjort på regjeringens nettsted.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen har onsdag blitt kontaktet av statssekretær Roy Angelsen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Angelvik opplyser at NFD har laget en oversikt på regjeringens nettsted som fortløpende vil bli oppdatert med svar på spørsmål som har kommet til departementet.

De siste ukene har to av Fiskarlagets regionledd hatt årsmøter. Både i Fiskarlaget Nord i Tromsø og på Nordland Fylkes Fiskarlags årsmøte i Bodø ble det stilt spørsmål som NFD tok med seg tilbake til Oslo.

I Bodø lovte statssekretæren eksplisitt at spørsmål han ikke rakk å svare på i møtet skulle tas med til Oslo og svares opp.

På regjeingen.no opplyses følgende:

«Stortingsmeldingen Et kvotesystem for økt verdiskaping-“ En fremtidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018-2019), ble lagt frem for Stortinget 21. juni 2019. Etter fremleggelsen har det kommet en del spørsmål. Departementet har samlet noen av disse spørsmålene, og vil legge ut flere svar ».

Se regjeringens informasjon om kvotemeldingen her (ekstern lenke)