Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.09.2021

Studenter på praksis

Hanne og Frida fra NFH

Fiskarlaget har denne uka det første av flere besøk fra praksisstudenter fra Fiskerihøgskolen (NFH) i Tromsø. Studentene Hanne fra Os og Frida fra Dønna får denne uka også med seg landsstyremøte.

Hanne Storheim Sørstrønen (i hvitt) og Frida Sofie Solfjeld skal følge det daglige arbeidet i Norges Fiskarlag og i Fiskarlaget Nord i til sammen tre uker i september og oktober.

De går begge tredje året på Fiskeri- og havbruksvitenskap ved NFH og har sammen med de andre studentene denne høsten praksis i ulike deler av næringen. Dette året er avsluttende og gir en bachelor, og for å bli Fiskerikandidat må de søke seg inn på masterstudiet som er to ytterligere år.

Begge tenker for øvrig å ta en master, og da får de anledning til å velge en spesialisering – enten sjømat, fiskeri eller havbruk.

Dobbelt heldige

Under praksisoppholdene i Trondheim og Tromsø skal de få følge det daglige arbeidet og bli kjent med organisasjonen fra innsiden.

– Vi har de siste årene hatt en eller to studenter på besøk hver høst, og vi legger opp til at de skal få følge den daglige driften hos oss og få møte våre ansatte og bli kjent med roller og funksjon, sier praksisansvarlig i Fiskarlaget Jan Birger Jørgensen.

Begge de to ukene Hanne og Frida skal være ved hovedkontoret i Trondheim vil det være landsstyremøter.

De synes begge det høres spennende ut og ser frem til å få den ekstra innsikten knyttet til dynamikken i en organisasjon. Samtidig er det også forberedelser som pågår til Landsmøtet i november og dette vil også prege både arbeidet og tematikken i styremøtene.

Ser muligheter

Hanne (25) er fra Os ved Bergen. Hun har en familiebakgrunn med sjøfolk og havbrukstilknytning, men falt mest for fiskeri da hun startet studiet. Hun er fascinert over hvordan næringen hele tiden er preget av innovasjon og det å ta i bruk nye løsninger og teknologi. Hanne har også vært heldig og fått med seg forskningsarbeid for Havforskningsinstituttet med data fra fartøyet «Dr. Fridtjof Nansen».

– Kunnskapsbasert samarbeid mellom ulike deler av næringen synes å være både fornuftig og vegen å gå for å tilrettelegge for en helhetlig og bærekraftig utnyttelse av ressursene våre, sier hun.

Frida (21) presiserer at hun er fra «perla» Dønna på Helgeland, og avslører sterk lokalpatriotisme.

Hun beskriver fiskeridelen av sjømatnæringen som så spennende at hun måtte velge å skaffe seg mer innsikt når anledningen bød seg.

– Studiet vårt er tverrfaglig rettet mot fiskerinæringen, og jeg synes det er en spennende næring. Men jeg ønsker enda mer innsikt og er glad for at jeg fikk komme til Fiskarlaget på praksis. Mange jeg kjenner trodde nok at jeg ville søke meg mot havbruk.

– Jeg ser at det er mange muligheter i næringen og opplever som Hanne at det er en næring i konstant og positiv utvikling. Det ser jeg frem til å se og lære mer om nå når vi får møte organisasjonen og fiskeriene fra innsiden gjennom praksisoppholdet, sier Frida.

Omfattende program

De to studentene har et omfattende ukeprogram, der den første uka brukes til å bli kjent i organisasjonen. Den andre praksisuka blir om en måneds tid når de to returnerer til Trondheim og får med seg et nytt landsstyremøte med både de siste forberedelsene før Landsmøtet 3.–4. november, samt landsstyrets behandling av Fiskarlagets innspill til reguleringene for 2022.

Den tredje og avsluttende uka blir ved Fiskarlaget Nords kontor i Tromsø. Da er fokus å se hvordan medlemslag i organisasjonen arbeider og driver sin virksomhet.