Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.05.2015

Strandrydder med ministeren

Pressemelding

-Vi er glade for å ha fått med oss fiskeriminister Elisabeth Aspaker på den nasjonale strandryddedagen 9. mai. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen. De to skal rydde en strand i Gildeskål i Nordland.

-Både vi fiskere og myndighetene har felles interesser i at naturen vi høster fra er ren, sier Ingebrigtsen. Han har på vegne av Fiskarlaget tatt opp en rekke saker og tema knyttet til miljøsak og fiskernes ansvar for havmiljøet det drøye året han har ledet organisasjonen.

-Jeg ser frem til å ta i et tak sammen med ministeren og det er også imponerende å høre at påmeldingen til årets aksjon har passert 20 000 deltagere langs hele kysten, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag har sammen med fiskeriministeren knyttet seg til Sørfugløy velforenings strandryddeaksjon i Gildeskål kommune i Nordland. Velforeningsleder Karl Edvard Skavhaug sier det har vært mellom 30 og 50 personer som har deltatt i strandryddingen på øya tidligere år og han forventer minst et tilsvarende antall deltagere kommende lørdag.

I forbindelse med aksjonen legger arrangøren også opp til å sortere brennbart avfall og materiale som kan gjenvinnes. For å få gjort dette så bra som mulig får Fiskarlaget også invitert med daglig leder Øistein Aleksandersen i fiskerireturselskapet Nofir til Sørfugløy. Kjell Ingebrigtsen forteller at Aleksandersen både skal delta i ryddingen og instruere i forhold til sortering av gjenvinnbart avfall, samt vise frem noen av produktene som lages av gjenvinnbare materialer.

-Jeg og vi fra Fiskarlaget deltar både for å vise ansvaret vi har for vår del av avfallet langs kysten og for å informere om at norske fiskere ikke er miljøverstinger. Vi har også i mange år etterspurt returordninger for fiskeredskaper som er slitt og ødelagt. I deler av landet er dette nå på plass som velfungerende ordninger. Det er svært positivt, sier Ingebrigtsen.

Strandryddedagen er et internasjonalt miljøarrangement der Hold Norge rent er nasjonal koordinator. I 2014 ble det fylt 14 000 sekker med søppel og mer enn 12 000 personer deltok da 522 strender i alle fylker ble ryddet.

Se også bilder fra Sørfugløy og fjorårets strandrydding på øya på www.fugloy.no

For mer informasjon:

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag – 92 28 47 19
  • Jan-Erik Indrestrand, informasjonsleder i Norges Fiskarlag – 97 11 41 41
  • Ingrid Dåsnes, kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet – 45 24 18 74