Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2022

Støtter beredskapsløft

Fra Landsrådet for HV

– Norges Fiskarlag støtter Landsrådet for Heimevernet i oppfordringen om et løft for beredskap i det norske samfunnet. Det sier leder Kåre Heggebø. Fiskarlaget er en del av rådet som ble opprettet i 1945.

– Krigen i Europa, klima- og energikrisen har vist at vi som samfunn må være bedre forberedt i møte med akutte og langvarige krisehendelser. Nå etterlyser Landsrådet for Heimevernet et tydelig beredskapsløft i Norge og minst 300 millioner ekstra til Heimevernet i statsbudsjettet for 2023, uttaler rådet etter sitt møte på Elverum sist uke.

Landsrådet for Heimevernet er det eneste sivile rådet tilknyttet Forsvaret. Både fiskerne og landbruket er med i rådet som representerer landsdekkende organisasjoner med til sammen mer enn fem millioner medlemmer.

Nødvendig 

– Nåværende og fremtidige kriser vil kunne utfordre oss på grunnleggende behov knyttet til mat, helse og kommunikasjon, helt nødvendige ressurser for å holde samfunnshjulene i gang. Det er en stor beredskapsvilje i befolkningen, og det krever at vi setter samfunnssikkerhet og beredskap høyere på dagsorden for å styrke beredskapsevnen, sier Are Tomasgard, LO-representant og leder av landsrådet. 

Landsrådet mener innsatsen og oppmerksomheten om beredskap må økes på alle nivåer i samfunnet. Forsvarets annonserte 31.oktober en høynet beredskap i møte med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i høst understreket viktigheten av å tenke egenberedskap i alle norske hjem.

– Støttes!

– Økt bevissthet om sikkerhet og beredskap på alle nivå i samfunnet er nyttig og viktig. Vi støtter derfor både landsrådets uttalelse og oppfordringen knyttet til egenberedskap, sier Kåre Heggebø.

Lederen i Fiskarlaget sier Heimevernet er en av de beredskapsressursene i samfunnet som gir mest beredskap for oss alle. 

– Gjennom å være en nasjonal ressurs er HV med på å skape økt samfunnssikkerhet og jeg håper politikerne som arbeider med å lande statsbudsjettet for 2023 spesielt merker seg innspillet fra Landsrådet for Heimevernet, sier Fiskarlagets leder.