Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2013

Stor oppslutning

300 til Landsmøtet

Norges Fiskarlags landsmøte åpner i formiddag i Trondheim. Nær 300 er påmeldt, inkludert de 69 delegatene. Landsstyret (bildet) var tirsdag samlet til sitt siste møte i denne perioden. De 13 i styret ble takket for sin innsats av leder Reidar Nilsen, som fredag går av som leder etter 12 år.

Landsstyret er det øverste organet i Fiskarlaget mellom hvert Landsmøte. Både leder og landsstyre skal velges for en ny toårsperiode kommende fredag.

Landsmøtet holdes ved Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim og er det 45. Landsmøtet i organisasjonens 87-årige historie.

De 69 delegatene representerer alle de sju medlemslagene og de to gruppeorganisasjonene.

I Landsmøtet deltar gjester fra Stortinget, departementene, direktorater og andre offentlige etater som Sametinget, fylkeskommuner, Havforskningsinstituttet og Kystvakten, for å nevne noen.

Det er også gjester i møtet fra fiskeriorganisasjonene i Sverige og Danmark, samt fra de to russiske organisasjonene som Fiskarlaget har hatt et mangeårig samarbeid med.

En rekke andre organisasjoner som Redningsselskapet, Norsk Olje og Gass, Sjømatrådet, Innovasjon Norge, salgslagene og organer i fiskerinæringen, i tillegg til medarbeidere fra Fiskarlagets ulike avdelinger deltar selvfølgelig også under det tre dager lange møtet.