Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2022

Stigende MSC-håp

Om MSC på Surofi

God informasjon og bred jobb kan gi håp for å «gjenvinne» MSC-merket på torsk og hyse. Dette var noe av det seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen pekte på da han innledet for årsmøtet i Surofi.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) holdt denne uka årsmøte og Tor Bjørklund Larsen deltok med en statusrapport om arbeidet for å få på plass igjen sertifikatene for MSC.

Han presenterte arbeidet som ble gjort for å avverge tap av MSC på torsken, og som nå gjøres for å «gjenvinne» sertifikatene for torsk og hyse.

I dag er kun torsk og hyse fanget utenfor 12 nm MSC-sertifisert. Årsaken til dette er manglende dokumenterbar fremdrift på gjenoppbygging av kysttorsk i 2011-2015 og 2015-2021. Vi avventer nå endringer i forskning, forvaltning, bestand, eller samtlige.

Og – han viste til at resertifiseringsprosessen innenfor 12nm allerede er godt forbi startgropa, ved at det har vært gjennomført innledende formalsteg. Målet er å kunne gjennomføre løpet så fort som mulig når ny informasjon eventuelt kommer fra ICES/HI. Det pågår for tiden et arbeid fra havforskerne for å se på kysttorsken.

Tor Bjørklund Larsen pekte også på at det har vært ført en konstruktiv dialog med HI/ICES over tid og at næringen har kommet med flere bidrag, blant annet gjennom Erlend Moksness’ arealrapport i fjor, som sammenlignet produktiviteten i de fleste torskebestandene i nordatlanteren.

-Vi har også prioritert å gi god informasjon til markedet, og blant annet utviklet et «improvement»-dokument i vinter som har blitt godt mottatt blant flere importører som en «brobygger» fram mot et nytt MSC-sertifikat, sier han og viser til at:

-Dette arbeidet fortsetter. Håpet er å kunne videreføre sertifiseringsprosessene for kystnært fiske i andre halvdel av 2022, og en sertifisering innen 2023-sesongen er fremdeles innenfor rekkevidde, fremhevet Tor Bjørklund Larsen.