Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.11.2022

Stiftes 13. desember

Nord Fiskarlag

13. desember holdes stiftelsesmøtet for Nord Fiskarlag. Det er sammenslåingen av medlemslagene Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge som skal formaliseres i møtet.

Organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag sluttføres i desember med to stiftelsesmøter av de nye regionlagene i organisasjonen.

Nord Fiskarlag holder sitt stiftelsesmøte den 13. desember, med et påfølgende faglig-politisk seminar på formiddagen den 14. Sør-Norges Fiskarlag møtes den 15. desember for å holde sitt stiftelsesmøte. Begge møtene holdes av praktiske grunner på Gardermoen. 

Mer om Nord-møtet

Stiftelsesmøtet for det nye Nord Fiskarlag er lagt til Quality Hotel Gardermoen. 

Møtet starter med lunsj den 13. desember kl. 13.00 og avsluttes med lunsj den 14. desember kl. 13.30.

Alle delegater er informert om de praktiske forholdene knyttet til møtet og bes snarest sørge for at påmelding og reisebestilling blir gjort.

Praktisk

Det var interimsstyret som på sitt første møte ble enige om at stiftelsesmøtet for det nye Nord Fiskarlag skulle holdes på Gardermoen.

Det er praktiske grunner for dette i og med at mange har lang reisevei og at Gardermoen er et knutepunkt med flest flyavganger til og fra de større flyplassene i nord. Av samme grunn er holdes møtet over to dager, fordi mange av delegatene uansett måtte ha hatt en eller to overnattinger ekstra om møtet skulle vært avholdt på en dag.  

Styre med 11

I avtalen som ble vedtatt i de respektive årsmøtene i september og oktober ble det vedtatt at Nord Fiskarlag skal konstitueres med et styre på 11 medlemmer, med to medlemmer fra Fiskarlaget Midt-Norge, fem medlemmer fra Nordland Fylkes Fiskarlag og fire medlemmer fra Fiskarlaget Nord. 

Avtalen peker på at styrets sammensetning skal avspeile lagets geografi og fartøy- og driftsgrupper, samt ha en god kjønns-, alders- og mannskapsrepresentativitet.

Valgnemndenes ledere i de tre lagene har etablert en felles valgnemnd som innstiller til stiftelsesmøtet på fordelingen av styreverv. 

Årsmøtene i høst vedtok at kandidater til styret i det nye Nord Fiskarlag skal velges blant de tillitsvalgte som ble valgt til styrene på de ordinære årsmøtene i dagens lag. 

Om stiftelsesmøtet

Stiftelsesmøtet vil bestå av i alt 71 representanter, der Fiskarlaget Midt-Norge har 12, Nordland Fylkes Fiskarlag 31 og Fiskarlaget Nord har 28 delegater. 

Representantene til stiftelsesmøtet skal på samme måte som til styret gjenspeile geografi, fartøy- og driftsgrupper, samt ha en god kjønns-, alders- og mannskaps-representativitet. 

Dagsorden

Det vil bli satt opp dagsorden for stiftelsesmøtet som er i tråd med mønsterlovene i Norges Fiskarlag, slik at stiftelsesmøtet vil foregå på samme måte som et ordinært årsmøte når det kommer til valg og andre formaliteter. 

Det utarbeides vedtekter basert på Mønsterlover for medlemslag og avtale om sammenslåing. Vedtektene skal vedtas på stiftelsesmøtet og godkjennes av Norges Fiskarlag, i henhold til Mønsterlover for medlemslag §17.