Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2022

Sterk eksportvekst

Februar-tallene

Norge eksporterte sjømat for 11,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

– Dette er den høyeste verdien av norsk sjømateksport som er registrert i en februar måned noensinne. Krigen i Ukraina overskygger imidlertid dette. Den dramatiske situasjonen berører oss først og fremst sterkt på det menneskelige plan, men påvirker også vareflyten av sjømat, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Må selges til andre markeder

I februar eksporterte Norge sjømat for 176 millioner kroner til Ukraina. 

– Etter Russlands invasjon av landet for en uke siden har sjømateksporten til Ukraina stoppet opp. Det betyr at produkter som laks, ørret, sild og makrell som skulle til dette landet, må selges til andre markeder, sier Renate Larsen.

Utfordrende logistikk

Hun peker samtidig på at det er andre sanksjoner som påvirker handelen med sjømat.

– Dette medfører en del logistikkmessige utfordringer. Mange flyselskaper har blant annet vært avstengt fra å fly over Russland i den siste tiden. Det påvirker vareflyten til Asia, spesielt for ferske og levende produkter, forklarer Larsen.

Februar ble en rekordmåned

Februar ble likevel en rekordmåned for norsk sjømateksport.

Her er noen fakta:

• Polen var største mottaker av norsk sjømat i februar. Dit eksporterte Norge 21 200 tonn til en verdi av 1,1 milliarder kroner.

• I likhet med i januar var det også i februar en dreining i eksporten fra Europa mot Asia.

• Fersk torsk oppnådde tidenes høyeste eksportverdi i en februar måned.

• Lakseprisene var historisk høye, med en gjennomsnittspris på over 82 kroner per kilo. 

Høye priser til Asia

– Det er fortsatt laksen som er eksportmotoren, men februar var også en god måned for torsk, ørret, snøkrabbe og en rekke mindre arter. Asia tar en stadig større andel sjømat fra Norge. I enkelte land har lakseprisen økt med så mye som 50 til 100 prosent sammenliknet med februar i fjor, sier Renate Larsen.

Rekordmåned for laks

• Det ble eksportert 89 700 tonn laks til en verdi av 7,8 milliarder kroner i februar. 

• Volumet falt med 5 prosent.

• Verdien økte med 2,5 milliarder kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i februar.

Rekordmåned for fersk torsk 

• Norge eksporterte 10 100 tonn fersk torsk inkl. filet til en verdi av 482 millioner kroner i februar. 

• Volumet falt med 7 prosent. 

• Verdien økte med 75 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Danmark, Nederland og Portugal var de største markedene for fersk torsk fra Norge i februar.

Fersk torsk oppnådde tidenes høyeste eksportverdi i en februar måned. Den var 7 prosent høyere enn forrige rekordmåned, som var i 2018.  

Fire land utmerker seg

– Det største bidraget til verdiveksten er det fersk hel torsk som står for. Her var eksportprisen 29 prosent høyere enn i samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksporten av fersk filet har også økt, både i volum og verdi, med henholdsvis 17 prosent økning i eksportvolum, og 28 prosent høyere eksportverdi enn februar i fjor.

– Det er en kraftig vekst i eksporten av fersk torsk til flere land, med størst økning i eksportverdien til Nederland, Portugal, Tyskland og Storbritannia, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Åpne restauranter vil løfte etterspørselen

– I år er restaurantene åpne for alle med koronapass, og både dagligvarekjeder, magasiner og influensere er opptatte av at skreien er kommet. Åpne restauranter vil bidra til å løfte etterspørselen etter fersk torsk, sier Norges sjømatråds utsending til Tyskland, Kristin Pettersen.

Verdivekst for fersk skrei

• Norge eksporterte 1 700 tonn fersk skrei til en verdi av 86 millioner kroner i februar. • Volumet uendret fra februar i fjor. 

• Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for fersk skrei fra Norge i februar.

– Som vanlig er det transittmarkedet Danmark som er destinasjon for det meste av skreieksporten. Fra Danmark går skreien videre til andre land som blant annet Spania, Frankrike og Tyskland, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd. 

Økning for fryst torsk

• Norge eksporterte 7 700 tonn fryst torsk til en verdi av 347 millioner kroner i februar.

 • Det er en økning i volum på 15 prosent.

• Verdien økte med 94 millioner kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk fra Norge i februar.

God utvikling til USA

– Eksport av fryst hel torsk til USA har økt betydelig de siste månedene. Hittil i år har det blitt eksportert 1 365 tonn dit. Til sammenligning ble det i samme måned i fjor kun eksport i underkant av 20 tonn. En treg start på fangstsesongen for stillehavstorsk i Alaska og behov for råstoff i videreforedlingsindustrien i USA kan ha bidratt til veksten de siste månedene, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vekst for klippfisk

• Norge eksporterte 6 100 tonn klippfisk til en verdi av 324 millioner kroner i februar.

• Det er en nedgang i volum på 10 prosent.• Verdien økte med 56 millioner kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i februar.

Disse landene bidro mest

De samme markedene har også bidratt mest til verdiveksten siste måned, med en økning i eksportverdien til Portugal på 62 prosent, eller 33 millioner kroner, økning til Brasil på 74 prosent, eller 33 millioner kroner, og en økning til Kongo-Brazzaville på 47 prosent, eller 12 millioner kroner. 

– Til Portugal er det meste av klippfisken torsk, mens til Brasil går det både klippfisk av sei og torsk, og til Kongo-Brazzaville går det mest sei, forklarer sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

God måned for saltfisk

• Norge eksporterte 1 900 tonn saltfisk til en verdi av 116 millioner kroner i februar. 

• Volumet økte med 3 prosent.

• Verdien økte med 34 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med februar i fjor. 

• Hellas, Portugal og Spania var de største markedene for norsk saltfisk i februar

– Eksporten av saltfisk til Portugal økte over 50 prosent i volum og mer enn doblet seg i verdi i februar, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Sterk vekst for tørrfisk

• Norge eksporterte 424 tonn tørrfisk til en verdi av 81 millioner kroner i februar. 

• Det er en økning i volum på 58 prosent.

• Verdien økte med 33 millioner kroner, eller 69 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Italia, USA og Kroatia var de største markedene for norsk tørrfisk i februar.Som vanlig er Italia det desidert største markedet for norsk tørrfisk. I februar var det en økning på 31 prosent i volum på og 41 prosent i verdi dit, sammenlignet med februar i fjor. 

Optimisme i Italia

– I Italia sitter mange fremdeles på hjemmekontor, og restaurantkonsumet er dermed ikke tilbake på samme nivå som før koronapandemien. Etter hvert som gjenåpningen fortsetter, vil restaurantkonsumet øke. Flere nyutviklede tørrfiskprodukter i butikker, spesielt i Nord-Italia, vil også være positivt for tørrfiskmarkedet framover, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar L. Wie.

Svak måned for sild

• Norge eksporterte 32 600 tonn sild til en verdi av 392 millioner kroner i februar. 

• Volumet falt med 40 prosent.

• Verdien falt med 137 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

• Polen, Egypt og Litauen var de største markedene for norsk sild i februar. Så langt i år er det landet rundt 160.000 tonn sild, sammenlignet med over 200.000 tonn i samme periode i fjor. 

Dårlig vær ga lavere volum

– Dårlig vær og en ringnotflåte som har vært opptatt med loddefiske på Island er viktige grunner til lavere volum. Dette gir direkte utslag på eksporten, som så langt i år er på 55 000 tonn, mot 90 000 tonn i samme periode i fjor. Samtidig har det vært god etterspørsel i mange markeder, noe som gir økning i prisene på alle de store sildeproduktene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Verdivekst for makrell 

• Norge eksporterte 25 100 tonn makrell til en verdi av 490 millioner kroner i februar. 

• Det er en nedgang i volum på 14 prosent. 

• Verdien økte med 39 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med februar i fjor. 

• Sør-Korea, Kina og Japan var de største markedene for norsk makrell i februar.I januar og februar ble det landet 50.000 tonn makrell, mot 70.000 tonn i samme periode i fjor. Dette påvirket eksporten som falt fra 70.000 tonn i 2021 til 50.000 tonn i år.  

God etterspørsel i Asia

– Samtidig er etterspørselen etter norsk makrell god, og da spesielt i de asiatiske markedene. De tok 75 prosent av den eksporterte makrellen fra Norge i februar. Stram tilførsel og god etterspørsel har løftet prisene. Gjennomsnittsprisen på all eksportert makrell endte i februar på 19,50 kroner. Dette er den høyeste eksportprisen i en enkeltmåned for makrell, sier Jan Eirik Johnsen.

Lavere volum for kongekrabbe

• Norge eksporterte 154 tonn kongekrabbe til en verdi av 92 millioner kroner i februar. 

• Det er en nedgang i volum på 33 prosent.

• Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med februar i fjor. 

• USA, Nederland og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i februar.Selv om eksportvolumet i februar har en nedgang sammenliknet med februar i fjor, er det høyere enn i 2020.  

Tregere salg i Asia

– Årsaken til nedgangen er en kombinasjon av strenge koronarestriksjoner og høye priser. Resultatet er at salget i Asia har gått tregere enn normalt, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Eksporten til Asia har en nedgang på 59 prosent i volum sammenliknet med februar i fjor. Til Nord-Amerika og Europa er det derimot en vekst i eksporten, både i volum og verdi. 

Sterk måned for snøkrabbe

• Norge eksporterte 792 tonn snøkrabbe til en verdi av 164 millioner kroner i februar. 

• Det er en økning i volum på 152 prosent.

• Verdien økte med 117 millioner kroner, eller 247 prosent, sammenlignet med februar i fjor. 

• USA, Nederland og Danmark var de største markedene for norsk snøkrabbe i februar.Mens andre feiret det nye året, gjorde snøkrabbeflåten seg klar for et nytt kvoteår og fangst av snøkrabbe etter mange måneders ventetid. 

– Eksporttallene for februar viser at de første landingene nå enten er i, eller på vei ut til, markedene. Den eventyrlige veksten på snøkrabbe fortsetter med en kraftig volum- og verdiøkning i februar, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

God vekst til USA 

Den positive eksporttrenden av kongekrabbe og snøkrabbe til USA fortsetter. I februar ble det eksportert 426 tonn kongekrabbe og snøkrabbe til det amerikanske markedet til en verdi av 92 millioner norske kroner. Det er en økning i volum på 90 prosent og i verdi på 156 prosent. 

Levende kongekrabbe går godt

– For kongekrabbe er det særlig levende som går godt. Den går til øvre del av restaurantsegmentet som nå er gjenåpnet. Fryst kongekrabbe går nå litt tregere ut av butikk på grunn av svært høy pris, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen. 

Fremdeles god pris 

Når det gjelder snøkrabbe, er bildet litt annerledes. Her er nesten alt som eksporteres fra Norge til USA fryst. I februar ble det eksportert 391 tonn snøkrabbe til en verdi av 73,8 millioner kroner til USA. Det er 183 tonn og 42,8 millioner kroner mer enn februar i fjor. 

– Det kraftige underskuddet av snøkrabbe som vi hadde i markedet i fjor, er i ferd med å bli normalisert. Vi ser derfor en liten prisreduksjon på fryst snøkrabbe. Eksportprisen fra Norge til USA er likevel 27 prosent høyere enn den var i februar i fjor, sier Anne-Kristine Øen. 

Fin utvikling for reker

• Det ble eksportert 1 100 tonn reker til en verdi av 73 millioner kroner i februar.

• Det er en økning i volum på 31 prosent.

• Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med februar i fjor. 

• Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for norske reker i februar. 

– Rekeeksporten viser en fin volum- og prisutvikling i februar for samtlige rekeprodukter til våre kjernemarkeder. Størst vekst var det i eksporten av fryste pillede reker til Storbritannia, som økte med 197 tonn eller 225 prosent. Verdien økte her med 276 prosent, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Nedgang til Sverige

Til vårt største rekemarked Sverige har eksporten vært litt svakere de siste månedene.

– Selv om eksporten av fryste pillede reker og lakereker viste en positiv utvikling i februar, gikk eksporten av ferske skallreker tilbake. Det førte til at rekeeksporten til det svenske markedet ble redusert med 19 prosent i volum og 26 prosent i verdi sammenliknet med februar i fjor, sier Josefine Voraa.